UA    RU    EN   
National metallurgical academy of Ukraine

Bilocerkivec Volodimir Viktorovich photo

Bilocerkivec Volodimir Viktorovich

doctor of economic sciences, professor

Contacts:

E-mail: kaf.pe@metal.nmetau.edu.ua

Phone : 097-078-00-83, 099-360-17-45

Room : 201

Accountable for the partition of educational load, Member of editorial board of professional electronic scientific magazine "Problems of economy and political economy".

Discipline reads: "Bases of economic theories", "Microeconomics", "Macroeconomics", "Political economy".

Direction of scientific activity : vanguard economy.

  Google Scholar Citation:

Scientometric resources: Google Scholar

Publication:


1. Белоцерковец В.В. Современная новая экономика: императивы авангардизации / В.В. Белоцерковец // Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее. Монография / Под ред. В.М. Гейца, В.Н. Тарасевича. — Киев: ЦУЛ, 2014. – С. 885-912. (2,0 д.а.).
2. Білоцерківець В.В. Цивілізаційні підвалини інноваційного економічного розвитку / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. – 2014. – № 31. – С. 145-153.
3. Білоцерківець В.В Нова економіка: історія та сучасність у дефінітивному вимірі/ В.В. Білоцерківець // Інвестиції: практика і досвід. – 2015. – № 5. – С. 9-13.
4. Білоцерківець В.В. Нова економіка у національних координатах: проблеми та перспективи розвитку / В.В. Білоцерківець // Економічний вісник національного гірничого університету. – 2014. – № 4. – С. 62-71.
5. Білоцерківець В.В. Феномен нової економіки: ідентифікація та делімітація в умовах постіндустріалізму / В.В. Білоцерківець // Агросвіт. – 2015. – № 6. – С. 25-30.
6. Білоцерківець В.В. Цивілізаційні підвалини економічної еволюції / В.В. Білоцерківець // Агросвіт. – 2015. – № 5. – С. 18-24.
7. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Макроекономіка» для студентів напрямів 6.030502 – економічна кібернетика, 6.030504 – економіка підприємства, 6.030508 – фінанси і кредит, 6.030509 – облік і аудит / Укл.: В.В. Білоцерківець. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 25 с. (1,44 д.а.).
8. Політична економія. Частина ІІІ: Конспект лекцій з дисципліни для студентів / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, О.М. Литвинова та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 31 с. (1,33/ 1.79 д.а.).
9. Білоцерківець В. Західний світ: виклик тривалої стагнації / В. Білоцерківець // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХVІІ Міжнародна наук.-практ. конф.: тези доповідей, Дніпропетровськ, 10 грудня 2014 р. – Д.: Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля, 2014. – С.27-28. (0,2 д.а.).
10. Білоцерківець В. Проблеми правового врегулювання процесів становлення неоекономіки / В. Білоцерківець // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 31 жовтня 2014 р. – Д.: ДДУВС, 2014. – С.325-326. (0,2 д.а).
11. Білоцерківець В. Підойми сучасного економічного поступу в європейських країнах: цивілізаційний контекст / В. Білоцерківець, О. Завгородня // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХVІІІ Міжнародна наук.-практ. конф.: тези доповідей, Дніпропетровськ, 25 березня 2015 р. – Д.: Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля, 2015. – С.18-20. (0,2 д.а.).
12. Білоцерківець В. Роль держави в умовах становлення постіндустріальної інноваційно-орієнтованої економіки: «нічний сторож» чи ефективний партнер / В. Білоцерківець // Развитие форм и методов современного менеджмента в условиях глобализации: материалы 3-й Междун. науч.-практ. конф., Петропавловск (Республика Казахстан), 22-24 апреля 2015 г.: тезисы докладов. – Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева. – Т.1., 2015. – С. 9.-11. (0,4 д.а).
13. Білоцерківець В.В. Інноваційне зародження соціально-економічних відносин: амбівалентність та синергія / В.В. Білоцерківець // Фінансові механізми сталого розвитку економіки: теоретичний та практичний аспекти: Матеріали Всеукраїнської заочної конф. викладачів, студентів, аспірантів та молодих учених, Дніпропетровськ, 23-24 квітня 2015 р. – Д.: Акцент ПП, 2015. – С. 220-224. (0,5 д.а.)

 


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

General info

Specialities

Employees

News

Educational programs

Scientific activity

Information for entrants

All-Ukrainian scientific-practical conference

Accreditation

Scientific magazine

Educational-methodical activity