Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Наукові публікації за результатами роботи НФ з реалізації освітніх програм

Наукові статті:

1. Pliskanovskii S., Khokhlova T., Stupak Y. Strategy of quality in industry and education – academic collaboration development. SIIPTR – Institute of Integrated Education – TU-Varna / В мат-лах ХII Междунар. конф. "Стратегия качества в промышленности и образовании" (30 мая - 02 июня, 2016, Варна, Болгария). –Дн-ск-Варна: Дикое поле - ТУ-Варна, 2016. – С. 9-15.

2. Pliskanovskii S., Khokhlov V., Khokhlova T., Stupak Y. Sustainable development as a determinant of innovation in industry and education / В мат-лах ХIII Міжнар. конф. "Стратегія якості в промисловості і освіті". Том І. (05 - 08 червня, 2017, Варна, Болгарія). –Дніпро-Варна: Дике поле - ТУ-Варна, 2017. – С. 26-37.

3. Хохлова Т.С., Ступак Ю.О., Савченко Г.Г. (2020) Зміст та якість базової освіти як суттєвий чинник якості підготовки фахівців у сучасному технічному закладі вищої освіти. Освітні обрії. №1(50). 2020. – С. 190-200 (DOI: https://doi.org/10.15330/obrii.50.1.190-200)

4. Балакін В.Ф., Хохлова Т.С., Ступак Ю.О. Зелений перехід як поштовх до переосмислення та редизайну окремих компонент освітньої програми підготовки фахівців з металургії (на прикладі ОПП Металургія бакалаврського рівня) / VІ Міжнар. конф. "Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід" (16-18 січня, 2024, Дніпро, Україна). Електронне видання. – Дніпро, Журфонд, 2024. – С. 6-20.

 

Доповіді на міжнародних конференціях:

(першоджерела - див. у відповідних архівах за посиланням)

5. Bobkova L., Zinchenko S., Stupak Y. Cooperation of higher educational institutions with the industrial enterprises as a condition for specialists training quality assurance / В мат-лах ХII Міжнар. конф. " Стратегія якості в промисловості і освіті". Том І. (05 - 08 червня, 2017, Варна, Болгарія). –Дніпро-Варна: Дике поле - ТУ-Варна, 2016. – С. 339-341.

6. Bobkova L., Stupak Y., Zinchenko S. Forming of the ironworks staff potential: about readiness of graduates of higher educational institutions for professional work / В мат-лах ІV Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні питання освіти і науки" (10 - 11 листопада, 2016, Харків, Україна). –Х.: ХОГОКЗ, 2016. – С. 38-42.

7. Zinchenko S., Stupak Y., Bobkova L. Quality of the ironworks staff potential: about possibilities of adaptation terms reduction for young specialists at the works / В мат-лах ІV Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні питання освіти і науки" (10 - 11 листопада, 2016, Харків, Україна). –Х.: ХОГОКЗ, 2016. – С. 125-130.

8. Zinchenko S., Evenko Z., Stupak Y. High school with employers interacting some aspects. Attention focus - employment and career growth of specialists / В мат-лах ХIII Міжнар. конф. "Стратегія якості в промисловості і освіті". Том І. (05 - 08 червня, 2017, Варна, Болгарія). –Дніпро-Варна: Дике поле - ТУ-Варна, 2017. – С. 211-214.

9. Zinchenko S., Savchenko G., Stupak Y., Bobkova L. Feedback with employers as an effective tool for improving the training of specialists in the university / В мат-лах V Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні питання освіти і науки" (10 - 11 листопада, 2017, Харків, Україна). –Х.: ХОГОКЗ, 2017. – С. 358-360 (DOI: 10.26697/9786177089000.2017.358)

10. Zinchenko S., Priladusheva N., Stupak Y., Bobkova L. Preparation and improvement of qualification for metallurgical enterprises personnel in modern conditions: experience of university on interaction with employers / В мат-лах Міжнар. конф. "Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід". Том ІІ. (21 - 24 листопада 2017 р., Відень, Австрія). –Дніпро-Відень: Дике поле, 2017. – С. 55-57.

11. Zinchenko S., Esaulova N., Stupak Y., Kimstach T. Cooperation of the university with european level metallurgical enterprises (on the example of PJSC «Nikopolsky Tooling Plant» – the leader for manufacture of pipe tools on the post-soviet space) / В мат-лах Міжнар. конф. "Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід". Том ІІ. (21 - 24 листопада 2017 р., Відень, Австрія). –Дніпро-Відень: Дике поле, 2017. – С. 58-60.

12. Думенко К.А., Есаулова Н.В., Сибелева Т.Н., Ступак Ю.А., Зинченко С.М. Металургично производство на европейско ниво: възгледите на работодателя относно квалификацията (компетенциите) на завършилите висши металургични специалности / В мат-лах ХIV Міжнар. конф. "Стратегія якості в промисловості і освіті". Том І. (04 - 07 червня, 2018, Варна, Болгарія). –Дніпро-Варна: Дике поле - ТУ-Варна, 2018. – С. 158-164.

13. Сібельова Т.М., Ступак Ю.О., Бобкова Л.О. Охорона праці у металургійному виробництві та проблеми формування актуальних компетенцій робітників в галузі охорони праці / В мат-лах ХIV Міжнар. конф. "Стратегія якості в промисловості і освіті". Том І. (04 - 07 червня, 2018, Варна, Болгарія). –Дніпро-Варна: Дике поле - ТУ-Варна, 2018. – С. 200-207.

14. Khokhlova T., Stupak Y. Personnel development given the specificity of enterprise's business processes / II Int. Conf. "Innovative Technologies in Science and Education. European Experience". (November 12 - 15, 2018, Helsinki, Finland). – Dnipro-Helsinki, 2018. –P. 195-199.

15. Хохлова Т.С., Савченко Г.Г., Ступак Ю.О. Зміст та якість базової освіти як визначальний чинник якості підготовки фахівців у сучасному технічному вищому навчальному закладі / В мат-лах III Міжнар. конф. "Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід". (12-14 листопада 2019, Амстердам, Нідерланди). – Дніпро-Амстердам, 2019. –P. 132-141.

16. Хохлова Т.С., Ступак Ю.О., Зінченко С.М. Щодо проблеми підготовки кваліфікованих майстрів та інших менеджерів сучасного виробництва / В мат-лах ХVI Міжнар. конф. "Стратегія якості в промисловості і освіті" (02 - 05 червня, 2021, Варна, Болгарія). –Дніпро-Варна: Дике поле - ТУ-Варна, 2021. – С. 224-226.

17. Хохлова Т.С., Ступак Ю.О., Соловйова І.А. та ін. Щодо участі роботодавців у вдосконаленні змісту підготовки фахівців в університетах / IV Міжнар. конф. "Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід" (6 – 8 грудня, 2021, Гельсінкі, Фінляндія). – Дніпро-Гельсінкі, 2021. –С. 103-106.

18. Балакін В.Ф., Хохлова Т.С., Ступак Ю.О., Соловйова І.А. Трансформація змісту підготовки фахівців відповідно до запитів роботодавців як необхідна умова конкурентоспроможності сучасного університету / V Міжнар. конф. "Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід" (29 листопада, 2022, Дніпро, Україна). Електронне видання. – Дніпро, Журфонд, 2022. –С. 15-17.

19. Ступак Ю.О. Розробка і використання навчальних відеоматеріалів, відзнятих в умовах діючого виробництва (як додаткового навчально-методичного забезпечення освітніх компонент ОПП Металургія "Основи обробки металів" та "Основи металургії") / V Міжнар. конф. "Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід" (29 листопада, 2022, Дніпро, Україна). Електронне видання. – Дніпро, Журфонд, 2022. –С. 88-99.

20. Ступак Ю.О., Кузнецов О.А., Гуцалова В.І. Охорона праці, екологія та безпека життєдіяльності як важливі освітні компоненти освітньо-професійних програм підготовки фахівців / В мат-лах ХVIІ Міжнар. конф. "Стратегія якості в промисловості і освіті" (05 - 08 червня, 2023, Варна, Болгарія). –Дніпро: Журфонд, 2023. – С. 234-238.

21. Ступак Ю.О. Особливості використання навчального відео в умовах дистанційного навчання з використанням сервісу ZOOM (на прикладі дисциплін «Основи металургії» та «Основи обробки металів») / В мат-лах ХVIІ Міжнар. конф. "Стратегія якості в промисловості і освіті" (05 - 08 червня, 2023, Варна, Болгарія). –Дніпро: Журфонд, 2023.  – С. 307-313.Вгору: Публічна інформація