Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

PTC Mathcad Express

mathcad.jpgPTC Mathcad Express

 MathCAD — потужний, зручний і наочний засіб опису алгоритмів вирішення математичних задач, орієнтований на підготовку інтерактивних документів з обчисленнями і візуальним супроводом. MathCAD буде корисним при вирішенні як простих математичних завдань, так і складних наукових проблем.

Серед основних можливостей Mathcad можна виділити: інтуїтивний і простий для використання інтерфейс; рішення диференціальних рівнянь, в тому числі і чисельними методами; побудова двовимірних і тривимірних графіків функцій; виконання обчислень у символьному режимі; виконання операцій з векторами і матрицями; символьний розв’язок систем рівнянь; апроксимація кривих; виконання підпрограм; пошук коренів многочленів і функцій; проведення статистичних розрахунків і робота з розподілом вірогідності; пошук власних чисел і векторів; обчислення з одиницями вимірювання.

Додаток PTC Mathcad Express безкоштовно дає доступ до всіх можливостей Mathcad Prime протягом 30 днів. По закінченню 30-денного періоду користувачам залишаються доступними окремі функції PTC Mathcad Express на необмежений термін.

 Посилання для завантаження: https://www.mathcad.com/en/try-and-buy/mathcad-express-free-downloadВгору: Програмне забезпечення