Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Навчально-методичні видання

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт зі спеціальності 151 - автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Укл.: Потап О.Ю., Шибакінський В.І. – Дніпро: УДУНТ, 2022. – 69 с.

Навчально-методичні видання кафедри (за останні 5 років)

Навчальний посібник. «Розрахунок лінійних регуляторів в системах автоматичного управління». З дисципліни: «Теорія автоматичного управління» / Укл.: О.П. Єгоров, В.Б. Зворикін, Г.С.Щербина - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010, 112 с

Бейцун С.В., Кулинич М.В. Моделювання комп'ютерних мереж: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. - 96 с.

Рибальченко М.О., Єгоров О.П., Зворикін В.Б. Цифрова обробка сигналів. Навчальний посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 79 с.

Єгоров О.П., Малик П.В., Кузьменко М.Ю. Цифрові системи управління і обробки інформації: Навчальний посібник. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012р. - 178 с.

Єгоров О.П., Зворикін В.Б. Системи автоматичного управління тепловими агрегатами. Навчальний посібник - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. - 76 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного управління». Частина І / Укл.: М.Ю. Кузьменко, О.П. Єгоров, В.І. Шибакінський. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - 74 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного управління». Частина ІІ / Укл.: М.Ю. Кузьменко,О.П. Єгоров, В.І. Шибакінський. - Дніпро: НМетаУ, 2018. - 29 с.

Дипломування