Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Інститут чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України

 logo_ihm.png

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України – провідний науково-дослідний центр чорної металургії України – є головною науковою організацією за основними переділами металургійного виробництва (доменне, сталеплавильне та прокатне (сортовий і листовий прокат) виробництво, термомеханічне зміцнення прокату, металургійне обладнання та системи автоматизованого контролю і управління) та може виконувати фундаментальні і прикладні комплексні наукові дослідження.

Вчені Інституту володіють великим досвідом дослідження металургійних процесів і надають допомогу металургійним заводам в підготовці і проведенні реконструкції та освоєнні нового обладнання, технологій і систем автоматизованого управління. В даний час до складу Інституту входить 9 наукових відділів і ряд функціональних підрозділів, що забезпечують наукову та господарську діяльність, в тому числі експериментально – виробниче підприємство.
 
          Напрями фундаментальних і пошукових досліджень:
-фізико-хімія і термодинаміка багатокомпонентних металевих систем і рідкого стану шлакометалевих розплавів;
-наукові основи формоутворення залізовуглецевих сплавів і управління їх структурою і властивостями;
-дослідження і розробка нових технологій, обладнання, систем управління в виробництві чавуну, сталі та прокату;
-науково-технічний супровід Програми розвитку гірничо-металургійного комплексу України.
 
   Прикладні дослідження і розробки Інституту спрямовані на вирішення нагальних і перспективних проблем металургійного виробництва по всіх переділах:
-освоєння технологічних процесів на нових і реконструйованих металургійних агрегатах;
-ресурсозбереження та зниження енергоємності технологічних процесів на всіх стадіях металургійного виробництва;
-підвищення якості металопродукції до рівня, відповідного вимогам світових стандартів;
-розширення сировинної бази вітчизняної чорної металургії з орієнтацією на природні ресурси України;
-створення надійного високоефективного металургійного устаткування і систем автоматичного управління, підвищення працездатності машин і агрегатів;
-розробка систем комплексного математичного моделювання процесів, алгоритмів систем контролю, управління і обробки інформації для використання в металургійному виробництві.
   Ці дослідження відповідають пріоритетним напрямам розвитку гірничо-металургійного комплексу України і спрямовані на створення продукції, конкурентоспроможної на світовому ринку.
 
Офіційний сайт

Угода про співпрацю 2023 

v_komp_klasi.png

Аспіранти Інституту чорної металургії НАН України Олена Сафронова, Едуард Олійник та Наталя Арендач в рамках Договору про співробітництво між ІЧМ та ІПБТ УДУНТ пройшли з 13.11.2023р. по 27.11.2023р науково-педагогічну практику на кафедрі автоматизації виробничих процесів.

Під керівництвом зав. кафедри М.О. Рибальченко, професора О.Ю. Потапа та доцента М.Д. Зінченка молоді науковці дізнались про особливості організації освітнього процесу в УДУНТ, ознайомились особливості використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі, представили матеріали власних наукових досліджень у вигляді, що дозволяє їх використання для проведення навчальних занять в онлайн-режимі.

13 грудня 2023 року аспіранти звітували на кафедрі АВП про результати практики. Керівники практики з боку кафедри АВП позитивно оцінили роботу практикантів і щиро побажали їм успіхів на шляху до отримання ступеня PhD.

Вчений секретар ІЧМ НАНУ доктор наук Ганна Андріївна Кононенко висловила задоволення тим, як продуктивно розвивається співпраця між партнерами. Вона впевнена, що партнерство ІЧМ та кафедри АВП має гарні перспективи як в науковій, так і в освітній сферах.

 

v_142.jpg

v_142_2.jpg    

 Вгору: Партнери