Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Тепла зустріч

img_20231004_092341.jpgimg_20231004_100205.jpg

3 жовтня 2023 р. кафедру відвідав випускник 1961 року Юрій Веніамінович Черніхов. Визнаний фахівець-практик, кандидат технічних наук, Юрій Веніамінович тривалий час очолював наукову діяльність Науково-виробничого об’єднання «Дніпрочорметавтоматика», будучи заступником директора з наукових питань. Нас пов’язує багаторічна плідна співпраця.

Ось і зараз він завітав на рідну кафедру з подарунком: авторським екземпляром своєї нової книжки «Електромагнітна сумісність технічних засобів в АСУ ТП». У цьому невеликому за обсягом виданні автор спромігся викласти основні поняття електромагнітної сумісності, розглянути вплив зовнішніх електромагнітних завад на якість функціонування АСУ та надати, спираючись на чинні вітчизняні та міжнародні стандарти, практичні рекомендації щодо його усунення.

Кафедра АВП сприйняла подарунок з особливою вдячністю, адже Група забезпечення якості освітньої програми «.Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» нещодавно ухвалила рішення про запровадження однойменної з новою книжкою вибіркової навчальної дисципліни.

Інформаційні повідомлення


Кафедра автоматизації виробничих процесів (АВП)