Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Рибальченко Марія Олександрівна photo

Рибальченко Марія Олександрівна

Завідувач кафедри

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: m.o.rybalchenko@ust.edu.ua

Телефон : (+38056) 3748248

Кімната : 150

Освіта:

У 2009р. закінчила Національну металургійну академію України за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами» та здобула кваліфікацію магістр з автоматизованого управління технологічними процесами.

У 2015р. - закінчила аспірантуру НМетАУ за фахом "Автоматизація процесів керування" (науковий керівник д.т.н., проф. Головко В.І.).

Досвід роботи:

З 2010р. асистент кафедри Автоматизації виробничих процесів НМетАУ.

У 2016р. захистила кандидатську дисертацію.

З 2016р. доцент кафедри АВП.

Автор понад 20 наукових статей

У НМетАУ викладає дисципліни: «РНР-програмування та створення інтернет сайтів», «Об'єктно-орієнтоване програмування на С ++», «Програмування систем реального часу», «Статистична обробка експериментальних даних», «Системи рішення математичних і інженерних задач», « Технічні засоби автоматизації »,« Дискретні пристрої автоматики ».