Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Tezy vseukrayinsʹkoyi naukovo-tekhnichnoyi videokonferentsiyi zdobuvachiv vyshchoho osvity ta molodykh vchenykh «Nauka ta stale rozvytok transportu»Uplink: Student Science