Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Фролова Лілія Анатоліївна photo

Фролова Лілія Анатоліївна

doctor of engineering's sciences, professor

Contacts:

E-mail: 19kozak83@gmail.com

Phone :

Room :

доктор технічних наук, професор, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностістю 161

У 1989 р закінчила Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю «Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів» і отримала кваліфікацією – інженер-металург.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Получение хемосорбента на основе железа для глубокой очистки инертных газов от кислорода» за напрямком 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

 

Наукові інтереси: розробка технології одержання пігментів з вторинної сировини, нанотехнологіїї, наноматеріали з заданими властивостями.

Публікації: навчальний посібник з грифом МОН, співавтор понад 90 наукових праць.