Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Спеціалізована вчена рада Д 08.084.06

Спеціалізована вчена рада Д 08.084.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук за спеціальностями:

  1. 05.22.07 - Рухомий склад залізниць та тяга поїздів;
  2. 05.22.09 - Електротранспорт;
  3. 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту.

  Голова спеціалізованої вченої ради: Боднар Борис Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри.
  Заступник голови спеціалізованої вченої ради: Козаченко Дмитро Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри. 
  Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: Жуковський Ігор Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
  Контакт: 
  Телефон:
  Tel./Fax: 
  E-mail: 

 Термін повноважень спеціалізованої вченої ради  до 23.12.2025р.Вгору: Спеціалізовані вчені ради