Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Основні напрямки наукової діяльності

 


 Теоретичні концепції сучасних технологій виробництва чавуну та окускування металургійної сировини

 Теорія  металургійних процесів

 Теоретичне і прикладне металознавство

 Теорія і практика металургії сталі

 Високоефективні процеси порошкової металургії та протикорозійний захист металів

 Теорія та технологія електрометалургійного виробництва

 Металургія сталей та сплавів спеціального призначення

 Теорія і практика ливарного виробництва

 Металургійна теплотехніка та теплофізика, промислова теплоенергетика

 Теорія і технологія обробки металів тиском

 Термічна та деформаційно-термічна  обробка  сталей

 Технологія машинобудування та прикладна механіка

 Інформаційні технології в экономіці, науці і освіті

  Економіка промисловості і управління виробництвом

 Екологія і енергозбереження.

 Проблеми формування громадянського суспільства і соціальна філософія

 Розвиток наукового потенціалу вищої школи, наукове, науково-методичне, матеріально-технічне і інформаційне забезпечення системи освіти

 Проведення сертифікованими методами досліджень хімічного складу, металургійної оцінки сировини, металографії, структурного аналізу та механічних властивостей матеріалів.