Український державний університет науки і технологій
Інститут промислових і бізнес технологій

Аспірантура і докторантура

Правила прийому до аспірантури і докторантури НМетАУ у 2021 році

Громадське обговорення

Списки зарахованих до аспірантури НМетАУ в 2021 році на ДЕННУ та ЗАОЧНУ форми навчання

Список допущених до складання вступних іспитів для вступу до аспірантури НМетАУ в 2021 році, форма навчання ДЕННА

Результати вступних іспитів

Етапи вступної кампанії до аспірантури НМетАУ та терміни їх виконання у 2021 році

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році

Графік проведення вступних іспитів до аспірантури НМетАУ в 2021 році

Вартість навчання на 2021р.

Програми вступних іспитів до аспірантури

Списки рекомендованих до зарахування в аспірантуру

Списки допущених до складання вступних іспитів для вступу до аспірантури НМетАУ в 2021 році форма навчання ДЕННА та ЗАОЧНА за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

Розклад консультацій, занять та іспитів

   Зарахування до аспірантури з 1 жовтня 2021 року

Зарахування до докторантури з 1 вересня 2021 року

Адреса: 49600, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4, к.327

Е-mail: oa@metal.nmetau.edu.ua

Відділ аспірантури і докторантури,

 тел. 746-31-53

 перерва з 12:00 до 13:00

Завідувач: Великонська Наталiя Михайлiвна

Фахівець 1 категорії: Пелих Ганна Василівна

 

 

Положення про відділ аспірантури і докторантури НМетАУ.

Положення про аспірантуру і докторантуру Національної металургійної академії України

Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів" (проєкт)

 

 

Про затвердження вимог до оформлення дисертації

Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» (зі змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» зі змінами: Постанова КМУ від 03.04.19р. №283.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність».

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення».

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності

 


Додатки