Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Спеціалізована вчена рада Д 08.084.03

Спеціалізована вчена рада Д 08.084.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук за спеціальностями:

  1. 05.05.08 - Машини для металургійного виробництва;
  2. 05.16.02 - Металургія чорних і кольоровх металів та спеціальних сплавів;
  3. 05.16.04 - Ливарне виробництво.

  Голова спеціалізованої вченої ради: Іващенко Валерій Петрович , доктор технічних наук, професор, перший проректор.
  Заступник голови спеціалізованої вченої ради: Білодіденко Сергій Валентинович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри.
  Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: Камкіна Людмила Володимирівна, доктор технічних наук, професор, декан факультету. 
  Контакт: 
  Телефон: +38 (0562) 47-44-42
  Tel./Fax: +38 (056) 745 41 96
  E-mail: projdak@metal.nmetau.edu.ua

 Термін повноважень спеціалізованої вченої ради  до 23.12.2025 р.

19 квітня 2023 року об 1130  в конференц-залі Інституту промислових і бізнес технологій на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Машини для металургійного виробництва», яку підготував старший викладач кафедри галузевого машинобудування Гануш Василь Іванович на тему: «Оцінка технічного стану базових конструкцій пресо-прокатного устатковання після довготривалої експлуатації». Науковий керівник д.т.н., проф. Білодіденко С. В.

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

Переглянути відеозапис можна за посиланням >>>

Прослухати звукозапис можна за посиланням >>>

19 квітня 2023 року о 1130 в конференц-залі Інституту промислових і бізнес технологій на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист докторської дисертації за спеціальністю «Ливарне виробництво », яку підготувала докторант кафедри ливарного виробництва Солоненко Людмила Ігорівна на тему: «Теоретичні та технологічні основи паро-мікрохвильового структурування піщано-рідкоскляних сумішей для виготовлення виливків». Науковий консультант д.т.н., ст. досл. Реп’ях С.І.

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

Переглянути відеозапис та прослухати звукозапис можна за посиланням >>>

Код доступу: 1HZ=+wmu

 

09 вересня 2021 року об 11 годині  в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист докторської дисертації за спеціальністю «Машини для металургійного виробництва», яку підготував старший науковий співробітник відділу технологічного обладнання і систем управління Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України Баюл Костянтин Васильович на тему: «Розвиток наукових основ управління створення валкових пресів з розширеними технологічними можливостями та збільшеним ресурсом експлуатації». Науковий консультант д.т.н., с.н.с. Муравйова І.Г.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

 

10 вересня 2021 року об 11 годині  в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист докторської дисертації за спеціальністю «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів», яку підготував доцент кафедри прикладної механіки Селегей Андрій Миколайович на тему: «Розвиток наукових основ управління завантаженням доменної печі шихтовими матеріалами з урахуванням їх дисперсності». Науковий консультант д.т.н., проф. Іващенко В.П.

Захист перенесено на 30.09.2021р.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

Відгук додаткового опонента

 

30 квітня 2021 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист докторської дисертації за спеціальністю «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів», яку підготувала доцент кафедри теорії металургійних процесів та хімії Національної металургійної академії України  Мяновська Яна Валеріївна на тему: «Наукові та  технологічні засади залучення у металургійне виробництво техногенних матеріалів для розширення сировинної бази металургії». Науковий консультант, д.т.н., проф. Пройдак Ю.С.

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

 

30 квітня 2021 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Ливарне виробництво», яку підготувала старший викладач кафедри ливарного виробництва Осипенко Ірина Олександрівна на тему: «Використання  пилоподібних відходів  електрометалургійних   виробництв для створення  металофосфатних композицій формувальних та стрижневих сумішей». Науковий керівник д.т.н., Реп’ях С.І.

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

27 квітня 2021 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів», яку підготувала молодший науковий співробітник інституту чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України Снігура Ірина Романівна на тему: «Розробка критеріїв та комплексних показників для опису фізико-хімічних  взаємодій в системі «метал-шлак»  при позапічній обробці сталі». Науковий керівник  д.т.н., проф. Тогобицька Д.М.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

27 квітня 2021 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів», яку підготував провідний інженер навчальної лабораторії програмного забезпечення загального призначення Донецького національного університету ім. В.Стуса. Комаров Василь Федорович на тему: «Удосконалення методу видалення неметалічних включень впливом на процеси переносу в розплаві у порожнині проміжного ковша». Науковий керівник  д.т.н., проф. Крижановскьий В.Г.

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

08 квітня 2021 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Процеси та машини обробки тиском», яку підготувала лектор з розвитку кар’єри  у цифровому  маркетингу North Amtrica vocational Education Croup inc.  Ванкувер  (Канада)  Квітка Наталія Юріївна на тему: «Теоретичне обґрунтування та впровадження удосконалених деформаційно-швидкісних режимів безперервної повздовжньої безоправочної  прокатки труб». Науковий керівник   д.т.н., проф. Балакін В.Ф.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

08 квітня 2021 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Машини для металургійного виробництва», яку підготував викладач фахового коледжу Національної металургійної академії України Поворотній Віктор Володимирович на тему: «Підвищення ефективності роботи станів холодної прокатки труб шляхом раціонального синтезу деталей робочих клітей». Науковий керівник к.т.н., с.н.с. Махницький  І.Г.

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

02 березня 2021 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів», яку підготував головний сталеплавильник ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» Недбайло Микола Миколайович  на тему: «Розвиток теорії  та розробка ресурсозберігаючої технології  нанесення  шлакового гарнісажу на футерівку конвертера». Науковий керівник д.т.н., проф. Сігарьов Є.М..

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

02 грудня 2020 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів», яку підготував генеральний директор  компанії «Etermode GmbH» м. Дюсельдорф Лю Тяньі на тему: «Дослідження і розробка киснево-конвертерних фурм раціональної конструкції та підвищення ефективності конвертерної плавки при їх експлуатації». Науковий керівник  член-кор. НАН України, д.т.н., проф. Величко О.Г.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

02 грудня 2020 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів», яку підготував директор  компанії «Shanxi Yida Special Steel Group Co, Ltd» г. Тайюнань  Ду Юньшен на тему: «Розробка та дослідження технології виробництва рафінованих сплавів марганцю в конвертері з донною продувкою». Науковий керівник  член-кор. НАН України, д.т.н., проф. Величко О.Г.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

16 жовтня 2020 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист докторської дисертації за спеціальністю «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів», яку підготував заступник директора з наукової роботи Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова  Меркулов Олексій Євгенович на тему: «Розвиток теоретичних основ удосконалення доменної плавки при використанні системного аналізу взаємозв’язку параметрів з показниками ефективності реального процесу». Науковий консультант, д.т.н., проф. Товаровський Й.Г..

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

 

16 жовтня 2020 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Ливарне виробництво», яку підготував старший викладач кафедри ливарного виробництва Білий Олександр Петрович на тему: «Технологічні основи використання керованого теплообміну екрануванням форми при виробництві чавунних прокатних валків». Науковий керівник д.т.н., доц. Хричиков В.Є.

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

15 жовтня 2020 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Машини для металургійного виробництва», яку підготував головний інженер, ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» Ібрагімов Мехман Саядулла огли на тему: «Удосконалення обслуговування устатковання доменного цеху шляхом діагностування його технічного стану». Науковий керівник д.т.н., проф. Білодіденко С.В.

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук додаткового опонента

 

15 жовтня 2020 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Машини для металургійного виробництва», яку підготував науковий співробітник кафедри механічного обладнання заводів чорної металургії  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет Какарека Денис Леонідович на тему: «Підвищення надійності машин безперервного лиття заготовок шляхом застосування нових методів відновлення вузлів, що швидко зношуються». Науковий керівник д.т.н., проф. Іщенко А.О.

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

23 червня 2020 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист докторської дисертації за спеціальністю «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів», яку підготувала доцент кафедри металургійних технологій Криворізького металургійного інституту НМетАУ Кассім Д.О. на тему: «Вдосконалення доменної технології за рахунок покращення якості шихтових матеріалів і газодинамічних умов роботи доменної печі». Науковий консультант  д.т.н., проф. Тараканов А.К.

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

 

23 червня 2020 року о 14 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів», яку підготував Сова А.В. на тему: «Удосконалення технології виробництва агломерату шляхом формування раціональної блокової структури на основі роздільної підготовки шихти та механічної обробки спеченця». Науковий керівник д.т.н., проф. Бочка В.В.

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

23 квітня 2019 року об 11 годині 30 хвилин в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Машини для металургійного виробництва», яку підготував старший викладач кафедри металургійного обладнання Запорізької державної інженерної академії Власов Андрій Олександрович на тему: «Вдосконалення механічної системи електродотримачів дугової сталеплавильної печі для зменшення вібрацій електродів». Науковий керівник к.т.н., проф. Жук А.Я.

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

27 грудня 2018 року о 10 годині 30 хвилин в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів», яку підготував Голова Правління Акціонерного товариства «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат»  Шуваєв Сергій Павлович на тему: «Розробка, освоєння і впровадження технології виробництва марганцевого агломерату та марганцевих феросплавів з використанням концентрату високо інтенсивної магнітної сепарації шламу». Науковий керівник академік НАН України, д.т.н., проф. Гасик М.І.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

27 грудня 2018 року о 10 годині 30 хвилин в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист докторської дисертації за спеціальністю «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів», яку підготував старший науковий співробітник інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України Костецький Юрій Віталійович на тему: «Наукові і теоретичні основи інтенсифікації і контролю процесів рафінування залізовуглецевих розплавів від міді та сірки». Науковий консультант д.т.н., проф. Стовпченко Г.П.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

Відгук додаткового опонента

 

30 жовтня 2018 року об 11 годині 30 хвилин в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів», яку підготував асистент кафедри металургії чорних металів Дніпровського державного технічного університету Похвалітий Артем Анатолійович на тему: «Удосконалення випуску сталі з конвертера з одночасним розкисленням шляхом використання вуглецевого потенціалу розплаву». Науковий керівник д.т.н., проф. Сігарьов Є.М.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

29 травня 2018 року о 10 годині 30 хвилин в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів», яку підготувала молодший науковий співробітник кафедри металургії чавуну Двоєглазова Аліса Вікторівна на тему: «Удосконалення технології одержання комплексного флюсу на основі вапняку та залізовмісних матеріалів при їх спільній термічній обробці». Науковий керівник д.т.н., проф. Бочка В.В.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

 Вгору: Спеціалізовані вчені ради