Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Що ж таке "матеріалознавство"?

Сучасне матеріалознавство це наука про будівлю і властивості всіляких матеріалах, створених людською цивілізацією за увесь час її існування. Різноманіття навколишніх нас сьогодні металевих і неметалічних матеріалів настільки велико, що навіть короткий їхній опис займає сотні томів. Розібратися в цьому морі інформації може тільки спеціально підготовлена людина, що володіє основними закономірностями, покладеними в основу конструювання матеріалів і їхня експлуатація. В даний час матеріалознавство займає друге місце у світовій рейтинговій системі пріоритетних галузей знань, уступаючи лише комп'ютерним технологіям, але при цьому слід зазначити, що прогрес в області створення нових обчислювальних систем також базується на новому поколінні напівпровідникових і інших матеріалів. Матеріалознавство-наука інтернаціональна. У світі немає країни, що не внесла би свій внесок у загальну скарбничку знань про матеріали. Тому підготовка фахівців матеріалознавців ведеться в тісному контакті з ведучими інститутами Німеччини, США, Великобританії, Польщі й ін.У процесі навчання широко застосовуються відвідування студентами закордонних навчальних закладів, з багатьма з яких підписані договори про спільну підготовку фахівців. Ведучі професори кафедри є великими вченими зі світовими іменами, що очолюють наукові напрямки по створенню визначеної групи матеріалів. Тому студенти кафедри мають можливість брати участь у наукових експериментах по створенню нових матеріалів або технологій їхнього одержання і надалі продовжити цю роботу, надійшовши в очну або заочну аспірантуру. Отримані знання дозволяють нашим випускникам успішно працювати на виробничих підприємствах, органах експертизи, комерційних структурах, ділова активність яких відноситься до операцій з матеріалами різного застосування.

 Вгору: Історія кафедри