Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Реєстр тем випускних робіт

* Теми випускних кваліфікаційних робіт магістрів можуть змінюватисядоповнюватися або створюватися нові на вимогу зовнішніх або внутрішніх стейкхолдерів у кожному навчальному році, з внесенням їх до загального реєстру.

ПОЯСНЕНЯ

Стейкхолдери (англ. Stakeholders) зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу.

Зовнішні стейкхолдери :

– держава, яка  здійснює  нормативно-правове  регулювання  діяльності  ВНЗ  і основне замовлення на підготовку фахівців вищої освіти через розподіл державного замовлення на підготовку кадрів;

– регіональні органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

– роботодавці (великі промислові підприємства; малі та середні підприємства  організації соціальної сфери), які зацікавлені в компетентних спеціалістах ;

– школярі, абітурієнти та їх батьки, які знаходяться на стадії вибору ВНЗ;

– освітні установи різних типів та видів, які розташовані в регіоні дислокації ВНЗ;

- різноманітні громадські організації та об’єднання, які безпосередньо не пов’язані із системою освіти (політичні партії, етнічні та інші соціальні групи, творчі спілки, наукові установи тощо), але які зацікавлені у соціальному партнерстві.

Внутрішні стейкхолдери :

– різні категорії осіб, що отримують освіту (студенти бакалаврату, магістратури, вільні слухачі, аспіранти та докторанти) та їх батьки;

– науково-педагогічні  працівники, навчально-допоміжний  і  адміністративно -управлінський персонал.


Додатки

reestr_tem_vipusknih_kvalifikatsiynih_robit_prof___spr_metalurgiyi_stali_.docx (reestr_tem_vipusknih_kvalifikatsiynih_robit_prof___spr_metalurgiyi_stali_.docx 19 kb)

Реєстр тем випускних робіт МЕ01 (reestr_tem_vipusknih_robit_me01.doc 58 kb)