Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Наукові праці

                          Перелік публікацій співробітників кафедри

Статті співробітників:


1. Молчанов Л.С., Лантух О.С., Синегін Є.В. Фізичне моделювання ерозійного руйнування футеровки сталерозливного ковша в процесі експлуатації / Вісник Вінницького політехнічного інституту. – № 1. – 2019. – С. 65-71. (https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2323)

2. Критичний огляд сучасних методів легування розплавів / Б.М. Бойченко, Л.С. Молчанов, Є.В. Синегін, Р.П. Андрюхін // Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра.: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 23 квітня 2019 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2019. – С. 149-161. (http://www.fhotm.kpi.ua/labours/labours_2019_SMYTT_17.pdf)

3. Boichenko B., Molchanov L., Synehin I. Comprehensive analysis of technological variants of crude steel production in oxygen blown converters / The Potential of Modern Science. Vol. 3. – London. 2019. – P. 156-169. (http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27310/1/N_Stadnik_V_Marchuk_PMS_PI_BTNAU.pdf)

 

Тези:

Повний текст тез за посиланням: https://nmetau.edu.ua/file/lite._metallurgiya._2019.pdf 

 1. Енерготехнологічне моделювання процесів позапічної обробки сталі / О.М. Стоянов, К.Г. Нізяєв, К.Р. Володько, Є.В. Синегін // Литво. Металургія-2019: Матеріали VIІI Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя, 21-23 травня 2019 р.– Запоріжжя, 2019. – С. 357-358.
 2. Статистический анализ износа футеровки кислородных конвертеров / К.Г. Низяев, А.Н. Стоянов, Д.П. Васильев, Е.В. Синегин, Л.С. Молчанов // Литво. Металургія-2019: Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя, 21-23 травня 2019 р.– Запоріжжя, 2019. – С. 314-316.
 3. Актуальность исследований изменения содержания кислорода в стали при её ковшевой обработке / С.Б. Бойченко,  С.В. Суховецкий,  Б.М. Бойченко,  А.Н. Стоянов,  Е.В. Синегин // Литво. Металургія-2019: Матеріали VIІI Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя, 21-23 травня 2019 р.– Запоріжжя, 2019. – С. 251-253.
 4. Степень приближения процессов деоксидации конвертерной стали, к термодинамическому равновесию на каждом из этапов вторичной металлургии / С. Бойченко, Я.А. Кириленко, Б.М. Бойченко, А.Н. Стоянов, Е. В. Синегин // Литво. Металургія-2019: Матеріали VIІI Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя, 21-23 травня 2019 р.– Запоріжжя, 2019. – С. 253-255.
 5. Статистический анализ износа футеровки кислородных конвертеров / К.Г. Низяев, А.Н. Стоянов, Д.П. Васильев, Е.В. Синегин, Л.С. Молчанов // Литво. Металургія-2019: Матеріали VIІI Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя, 21-23 травня 2019 р.– Запоріжжя, 2019. – С. 314-316.
 6. О возможности повышения стойкости футеровки сталеплавильных агрегатов / А.Н. Стоянов, Б.М. Бойченко, К.Г. Низяев, Е.В. Синегин // Литво. Металургія-2019: Матеріали VIІI Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя, 21-23 травня 2019 р.– Запоріжжя, 2019. – С. 322-323.
 7. Холодне моделювання гідродинаміки ковшової ванни / В.О. Рубан, О.М. Стоянов, К.Г. Нізяєв, Є.В. Синегін // Литво. Металургія-2019: Матеріали VIІI Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя, 21-23 травня 2019 р.– Запоріжжя, 2019. – С. 332-333.
 8. Дослідження ефективності масообмінних процесів при продувці розплаву у сталерозливному ковші / Н.А. Арендач, Л.С. Молчанов, Є.В. Синегін // Наука і металургія: Всеукраїнська науково-технічна конференція. Дніпро, 9-10 жовтня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 20. (Arendach N.A. Research of efficiency of mass-transfer processes while blowing in teeming ladle / N.A. Arendach, L.S. Molchanov, Y.V. Synehin // Science and Metallurgy: Ukrainian Science and Technical Conference. Dnipro, 9-10th October 2019 р. – Dnipro, 2019. – P. 20.)
 9. Удосконалення операції легування розплавів в умовах сучасного металургійного виробництва / Р.П. Андрюхін, Л.С. Молчанов, Є.В. Синегін // Наука і металургія: Всеукраїнська науково-технічна конференція. Дніпро, 9-10 жовтня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 20-21. (Andriukhin R.P. Improvement of melts alloying process in modern metallurgical industry / Andriukhin R.P., Molchanov L.S. // Science and Metallurgy: Ukrainian Science and Technical Conference. Dnipro, 9-10th October 2019 р. – Dnipro, 2019. – P. 19.)
 10.  Застосування відцентрових сил для видалення неметалевих включень у проміжному ковші МБЛЗ / С.В. Суховецький, Є.В. Синегін // Наука і металургія: Всеукраїнська науково-технічна конференція. Дніпро, 9-10 жовтня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 24. (Sukhovetsky S.V. Use of centrifugal forces for removal of nonmetallic inclusions in tundish of continuous casting machine / S.V. Sukhovetsky, I.V. Synehin // Science and Metallurgy: Ukrainian Science and Technical Conference. Dnipro, 9-10th October 2019 р. – Dnipro, 2019. – P. 23.)