Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Випускники інженерної педагогіки

22 червня 2009 кафедра інженерної педагогіки випустила своїх "перших ластівок" - студентів групи ПРО-04. Студенти наймолодшої кафедри академії з честю витримали серйозний екзамен в своєму житті - захист дипломної роботи. Теми дипломних робіт глибоко відображали навчально-виховний процес у вузі, особливості роботи різних кафедр, експериментально підтверджували використання інноваційних форм і методів роботи зі студентами. Працюючи з науковими джерелами, аналізуючи теоретико-методологічні принципи освітнього процесу в академії та у вищих навчальних закладах в цілому, студенти Бондаренко Юлія, Васильєва Ганна, Кузьменко Лев, Новікова Аліна, Рослік Ірина, Чуприна Олександр показали, що дипломна робота - це результат якості навчання у вузі. Захист диплому - це опора на знання дисциплін всього професійного циклу. Сам процес захисту дипломної роботи дуже складний, але водночас і дуже цікавий. Чому? А тому, що під час захисту студенти були перед комісією вже як інженери-педагогі. Вони змогли технологічно грамотно презентувати науковий апарат диплома, показати педагогічні навички, а саме: володіння увагою аудиторії, інтонаційна виразність мови, комунікативні здібності, вміння обгрунтовано представити експериментальну частину диплома. Зібраність, увага, впевненість, володіння педагогічної технікою виступу перед аудиторією, знання, отримані за роки навчання, професійні навички, сформовані під час педагогічної та переддипломної практик, психологічний настрій на успіх - ось запорука успішного захисту диплома.

Зображення

image 2222.jpg