Національна металургійна академія України

Наукові напрямки досліджень

НАУКОВІ  НАПРЯМКИ  ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Розробка питань теорії термічної і комбінованих обробок металів та здійснення широкого використання термічної та комбінованих обробок металовиробів у виробництві.

2. Дослідження процесів структуроутворення при фазових переходах, а також у процесі відпуску або старіння в металах і сплавах.

3. Кількісна термодинаміка структурних та фазових перетворень у металах та сплавах.

4. Дослідження впливу мікро- і тонкої структури на фізико-механічні властивості сталей і сплавів.

5. Розробка теоретичних і технологічних основ використання нестаціонарних охолоджувачів для прискореного та гартівного охолодження металопродукції.

6. Теорія та практика деформаційного старіння сталі.

7. Розвиток теоретичних уявлень про комбіновані обробки сортового прокату та метизів.

8. Вивчення кінетики фазових і структурних перетворень з побудовою термокінетичних та ізотермічних діаграм.

9. Розробка критеріїв оптимізації та експертного оцінювання параметрів технологічних процесів термічної обробки металів. Розробка теоретичних основ експертних систем порівневого оцінювання та проектування оптимальних режимів термічних обробок.

10. Теорія та технологія нового виду формування властивостей металів і сплавів – геометрично-струкруктурне зміцнення.

11. Теорія та технологія принципово нового виду легування металевих матеріалів – легування вакансіями.

12. Розробка режимів диференційованої термічної обробки магістральних рейок і гостряків стрілочних переводів. Розробка нових гартівних пристроїв та комп’ютерного комплексу для управління процесом термічної обробки рейок та гостряків стрілочних переводів із системою автоматичного контролю температури та швидкості нагріву та охолодження.

13. Розвиток наукових основ СВС-термообробки та СВС нових матеріалів.

14. Розвиток теоретичних уявлень про фізико-технічні процеси при нанесенні покриттів іонно-плазмовим методом у вакуумі на поверхню сталевих виробів і їх вплив на процеси структуроутворення та комплекс властивостей деталей.

15. Розробка основ фізико-технічних процесів обробки маловуглецевих економно легованих сталей з бейнітною структурою для виробів залізничного транспорту (рейок, гостряків та ін.).

 Сучасний науковий напрямок досліджень – це процеси структуроутворення та їх взаємозв’язок з комплексом властивостей металів, розробка параметрів термічної або комплексної обробки з метою оптимізації структури та властивостей, конструкторсько-технологічних параметрів нагрівального та гартівного обладнання для реалізації розробок.

Загальна концепція наукових досліджень кафедри сьогодні звучить як термічна або комплексна обробка (термомеханічна, хіміко-термічна) металопрокату, труб і металовиробів з метою підвищення комплексу властивостей вуглецевих сталей до рівнів, які відповідають (або є вищими) виробам з легованих сталей, зменшення маси машин і конструкцій за рахунок використання термозміцнених сталей, а також термічна або комплексна обробка виробів машинобудування з легованих та спеціальних сталей.

 Колектив кафедри також виконує:

– розробку комплексних рішень з підготовки завдань на проектування технологій термічної та комбінованої обробок різноманітних металовиробів;

– вибір конструктивно-технологічних параметрів пічного та гартівного обладнання, охлоджувальних середовищ;

– супроводження стадій проектування, монтажу обладнання та промислового освоєння продукції.Вгору: Наукова діяльність