Національна металургійна академія України

Акредитація 132 магістр

25 січня 2019 р. закінчила роботу експертна комісія Міністерства освіти і науки України з акредитації освітньо-професійної програми "Термічна обробка металів" спеціальності 132 "Матеріалознавство" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти під керівництвом голови комісії, декану інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Лободи  Петра Івановича і члена експертної комісії, професора кафедри композиційних та порошкових матеріалів і технологій Запорізького національного технічного університету  Мітяєва Олександра Анатолійовича.


Додатки

Висновки.pdf (ekspertniy_visnovok_tom-25.01.19.pdf 640 kb)