Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 132 - МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

 

Кафедра Матеріалознавства та термічної обробки металів є випускаючою за напрямом «13  Механічна інженерія» за спеціальністю «132  Матеріалознавство».

 

 Кафедра матеріалознавства та термічної обробки металів  здійснює підготовку за спеціальністю 132-Матеріалознавство з ОПП «Матеріалознавство» для бакалаврського рівня освіти та за ОПП «Прикладне матеріалознавство» та «Термічна обробка металів» за освітнім рівнем «магістр». Випускники, бакалаври та магістри кафедри, отримують поглиблені знання у наступних професійних галузях: розробка нових принципів створення наноматеріалів, матеріалів, що мають заданий комплекс властивостей; розробка режимів та технологій термічної та комбінованих обробок сталей, сплавів, прогнозування властивостей металевих та композиційних матеріалів та виробів на їхній основі, що забезпечують надійну працездатність конструкцій. Виконувач обов'язків завідувача кафедри матеріалознавства та термічної обробки металів доктор технічних наук, професор Дейнеко Леонід Миколайович.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень за ОПП «Матеріалознавство», спеціальність 132-Матеріалознавство

Бакалавр – 4 роки навчання.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень за ОПП «Прикладне матеріалознавство», спеціальність 132-Матеріалознавство

Магістр - 1.5 роки навчання

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень за ОПП «Термічна обробка металів», спеціальність 132-Матеріалознавство

Магістр - 1.5 роки навчання