Національна металургійна академія України

Захист випускних робіт магістрів News icon

На кафедрі термічної обробки металів успішно завершено захист

випускних кваліфікаційних робіт магістрів

зі спеціальності 132 – Матеріалознавство, спеціалізація “Термічна обробка металів”