Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Про спеціальність

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

"ТЕРМІЧНА ОБРОБКА МЕТАЛІВ"

У ЗАПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ

 

Кафедра термічної обробки металів (ТОМ) імені академіка К.Ф.Стародубова факультета матеріалознавства та обробки металів (колишній технологічний факультет) Національної металургійної академії України (НМетАУ) заснована в1931 р. і є одною з провідних кафедр такого профілю в Україні та странах СНГ. На протязі більш ніж 70 років з дня свого зоснування випустила декілька тисяч спеціалістів, які успішно працюють в Україні, колишніх республіках СРСР, Польщі, Чехії, Словакії, Югославії, Венгрії, Китаї, Канаді, США, Германії, Франціїї, Ізраїлі та в інших країнах.

 

Що таке термічна обробка металів (ТОМ) ?

ТОМ належить до спеціального переділу (він традиційно вважається четвертим) в металлургії, машинобудуванні та в усіх галузях, де мають справу з виробництвом і переробкою металів і сплавів. Сутність її полягає в тому, що при діянні на метал теплової, а також інших видів енергії (наприклад, механічної, хімічної), змінюється внутрішня структура металу і тим самим формується найважливіша якість будь-якого металовиробу - його властивості - механічні та фізико-хімічні (міцність, здатність змінювати форму, магнитні, електричні, корозійні та інші властивості).Можливості сучасної термічної обробки воїстину вражають уяву. Шляхом цієї обробки можна сталевому дротику діаметром один міліметр надати можливість витримувати навантаження в половину тони, можна перетворити метал у матеріал, який буде пластичним як розігріта смола або пластилин. Можна надавати металевим сплавам твердість, яка супернічає з твердістю алмаза і т.д. Спеціально розробленим сплавам ТОМ надає властивості надпружності, здатність "запам'ятовувати” та відновлювати раніше надану форму, виробляти механічну енергію.

 

Яке значення має термічна обробка металів у життєдіяльності людини ? 

Термічна обробка, змінюючи внутрішню структуру металу, змінює комплекс його властивостей. Вона у великій мірі визначає якість металовиробів, дозволяє економити метал за рахунок підвищення його міцності, полегшує машини і конструкції при високій надійності, надає суттєвий екологічний ефект, допомагає навіть підвищити врожайність за рахунок істотного полегшення сільськогосподарських машин та зменшення деградації грунту и т.д. Без термічної обробки деталей відповідного устаткування неможливі виробка та перетворення різних видів енергії, технології обробки самих різних матеріалів, одержання ефективного устаткування для інформаційних мереж, досягнення необхідної оборонозданості країни.Для нашої країни термічна обробка має особливо важливе значення, оскільки промисловість і економіка України спирається на традиційно розвинуті галузі - металургію та машинобудування - так звані “металеві” галузі.Майже 40 % валютних надходжень країна отримує за рахунок продажу металопродукції за кордон. Ця металопродукція повинна бути конкурентноспроможною на світовому ринку і тут роль термічної обробки в підвищенні якості є визначальною.

 

“Термічна обробка металів” - спеціальність вузького чи широкого профілю ? 

Практично важко назвати такий вид продукції або металовиробів, для яких не використовувалася б  термічна обробка. У побуті ми користуємося годинниками, ножицями, ножами, бритвами, кульковими ручками тощо. Всі ці вироби не були б працездатними без термічної обробки. У промисловості різноманітні види металовиробів піддають дії термічної обробки: залізничні рейки, колеса, вали та шестерні, самі різноманітні деталі машин, труби нафтового сортамента і т.д. Цей перелік виробів, що піддаються термічній обробці, важко закінчити. Наприклад, при створенні ракети або літака декілька тисяч деталей з понад ста марок сталей піддаються дії термічної обробки (це деталі корпуса ракети, двигуна і т.п.).Метали складають понад 80 % Періодичної системи, а кількість металевих сплавів практично важко підрахувати. Багато з них піддаються термічній обробці на різних етапах переробки з метою оптимізації властивостей.При цьому важливо знати, що знання та вміння, набуті спеціалістом з термічної обробки,  практично інваріантні по відношенню до самих різних сплавів, металів, виробів. Це дозволяє спеціалісту-термісту упевнено відчувати себе в самих різних галузях техніки і бути конкурентоспроможним на сучасному ринку праці.Все сказане дозволяє стверджувати, що спеціальність “Термічна обробка металів” є спеціальністю широкого профілю.

 

Які дисципліни вивчають студенти за спеціальністю “Термічна обробка металів” ? 

Крім стандартного циклу загальноосвітніх дисциплін наші студенти вивчають фундаментальні (фізику, хімію, математику, інформатику) і загальнотехнічні дисципліни, економіку, менеджмент і маркетинг.Цикл спеціальних дисциплін включає вивчення структури металів на самих різних її рівнях, механічні та фізичні властивості металів, теорію і практику різних видів термічної та комбінованої обробки, технологію та устаткування, використання інформаційних технологій у професійній деяльності. На основі загальної підготовки з термічної обробки металів можна вибрати такі спеціалізації: термічна, хіміко-термічна обробка та сертифікація деталей машин і інструмента; термічна обробка і  сертифікація поковок, зливків і безперервно-литих заготовок; термічна, термомеханічна обробка і сертифікація металопрокату; комп'ютерне моделювання  матеріалів; комп'ютерне проектування технологічних процесів і науково-технічний менеджмент; металознавство спеціальних чугунів і сплавів; обробка металопродукції висококонцентрованими джерелами енергії. Вгору: Про спеціальність