Національна металургійна академія України

Пропозиції до співпраці

НОВІ СПОСОБИ ДЕФОРМАЦІЙНО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ СПЛАВІВ НА ЗАЛІЗНІЙ ОСНОВІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛЕГУВАННЯ ВАКАНСІЯМИ 

(розробник  -  к.т.н., проф. Гуль Ю.П.)

 

Розроблено низку нових способів деформаційно-термічного зміцнення металевих сплавів. Відмінна особливість цих обробок – легування сплавів (термічне або механічне) нерівноважною концентрацією вакансій на визначенному етапі обробки. У результаті у звичайних сплавах формується незвичайна для деформаційних впливів (холодна деформація), що використовуються, субструктура, що забезпечує незвичайний комплекс властивостей з підвищеною стійкістю проти різних термомеханічних впливів.

Наприклад, після відповідної обробки (з невеликою холодною деформацією) технічне залізо має границю плинності до 650 МПа при температурі холодноламкості 65 оС. За комплексом властивостей це рівноцінно низьколегованим сталям, що пройшли таку складну енергоємну обробку як контрольована прокатка, або низьковуглецевій сталі, легованій нікелем до 3 %. Подібна обробка аустенітних сталей різко підвищує термічну стійкість ефекту зміцнення у порівнянні зі зміцненням після звичайної холодної деформації на таку саму ступінь: значення границь плинності після відпуску при 800 оС – 530 і 230 МПа відповідно; границі плинності при 900 оС – 350 і 100 МПа; збільшення питомого об'єму при термоциклуванні – 2 і 10 %.

Механічне легування вакансіями сильнодеформованої сталі з 0,1 % вуглецю приводить до одержання в ній дуаль-структури, що має високу термічну стійкість. Раніше подібну структуру спостерігали лише в жароміцних нікелевих сплавах після складної термомеханічної обробки. У результаті можливо, наприклад, одержання за нескладною технологією на метизних заводах високоміцної арматурної проволоки IVV класа міцності з нелегованих сталей з доброю зварюванністю.

Принципи нових методів зміцнення можуть бути ефективними для алюмінієвих сплавів, зокрема, для вирішення проблеми жароміцності високоміцних деформованих алюмінієвих сплавів.

ПРОПОНУЄТЬСЯ: 

– технологічні параметри нових способів зміцнення і принципові схеми деяких пристроїв для термичного та механічного легування вакансіями в циклах указаних способів;

– проведення досліджень з виявлення перспективних класів виробів для способів, що розглядаються,  і відпрацьовування технологічних параметрів цих способів;

– комплекс експериментальних досліджень з використання принципів способів , що розглядаються,  для алюмінієвих сплавів.

 

 

НОВІ ТИПИ ВИСОКОМІЦНИХ АРМУЮЧИХ  ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

(розробник  -  к.т.н., проф. Гуль Ю.П.)

 

На основі розробленої концепції геометрично-структурного зміцнення металовиробів пропонуються нові типи високоміцних армуючих елементів для залізобетону.

На теперішній час  найбільш розповсюдженим типом таких елементів є стрижньова арматура, одним з істотних недоліків якої є: технологічні складності одержання високих класів міцності в масивних стрижнях діаметром понад 25–30 мм; обмеження виготовлення високоміцних за границею плинності  (міцності) стрижней небезпекою крихкого руйнування  та силою зчеплення поверхні стрижней з бетоном.

Пропонуються нові типи армуючих елементів (за геометрією та розрахунком елементів цієї геометрії), які в порівнянні зі стрижневою арматурою має такі переваги:

– технологічна можливість одержання більш високих ступенів зміцнення (класів міцності) до 1500 МПа на заводі-виробнику з використанням більш дешевих (менш лерованих) марок сталі при одночасній можливості реалізації цього високого зміцнення в залізобетонних конструкціях завдяки усуненню небезпеки крихкого руйнування та збільшенню площи контакту армуючих елементів з бетоном, що дає економію витрат металу та легуючих елементів;

– при використанні арматурних елементів одного з нових типів можливим є також збільшення повздожньої стійкості елементів при роботі на стискування, ефективне охолодження жаростійких бетонів у процесі експлуатації;

– зпрощення технології вакуумування та прогріеву бетонної маси при закладке;

– підвищення теплоізолюючих властивостей та зниження щільності залізобетонних конструкцій.

ПРОПОНУЄТЬСЯ: 

– конфігурації нових армуючих елементів і схеми їх розрахунку;

– сумісне патентування нових типів армуючих елементів, способів їх виготовлення та зміцнення;

– проведення необхідних досліджень з визначення найбільш ефективних областей застосування, технологічних параметрів виготовлення та зміцнення;

– випуск дослідних партій та апробація їх в залізобетонних конструкціях. 

 

 Вгору: Наукова діяльність