Національна металургійна академія України

Карпова Тетяна Петрівна photo

Карпова Тетяна Петрівна

старший викладач

Контакти:

E-mail: vprytomanov@gmail.com

Телефон : (+38 056) 3748-363

Кімната : 226-2, корпус 1

Викладає лекції та проводить лабораторні роботи з дисциплін "Кристалографія та мінералогія", "Термообробка". Керує курсовим та дипломнмм проектуванням.

Голова жіночої ради НМетАУ.

Член Ради академії з забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців (секція кваліметрії освітньої діяльності).

Профорієнтаційна робота з абітурієнтами (зварювальний технікум ім. Патона, ВПУ № 17).

Робота з працевлаштування випускників.

Куратор групи МВ01-16-2.

 

Публікації в 2019-2020 навчальному році

Матеріали конференцій

1. Швачич Г.Г., Sushko L.F., Іващенко О.В., Карпова Т.П. Parallel forms of different circuit algorithms // ХIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні і комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті». – Дніпро: ДНУЗТ, 2019.

2. Kholod O.G., Busygin V.V., Karpova T.P. Parallel implementation of the combined algorithm of the branch and bound method // III Міжнародна науково-практична конференція «Структурні трансформації економіки України: макро-, мезо- й мікрорівні». – Дніпро, Університет ім.А.Нобеля, грудень 2019.

3. Кривчик Л.С., Хохлова Т.С., Карпова Т.П. Інструмент для пресування нержавіючих труб і технологія його термічної обробки // Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід». – Дніпро-Амстердам, 2019. – С. 252-258.

Тези доповідей

1. Термічна обробка інструменту для холодного формоутворення / Заіченко А.В., Карпова Т.П., Кімстач Т.В. // Молода академія 2020: тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції (Дніпро, 21-22 травня 2020 року). – Дніпро: НМетАУ, 2020. – С. 64-65.

2. Аналіз впливу термічної обробки на структуру і властивості поковок зі сталі 20Х13 / Степанов А.О., Карпова Т.П., Кімстач Т.В. // Молода академія 2020: тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції (Дніпро, 21-22 травня 2020 року). – Дніпро: НМетАУ, 2020.

3. Аналіз впливу термчної обробки на структуру та властивості пружин особливого призначення зі сталі 60С2ВА / Сердягіна В.В., Карпова Т.П., Кімстач Т.В. // Молода академія 2020: тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції (Дніпро, 21-22 травня 2020 року). – Дніпро: НМетАУ, 2020. – С. 64.

4. Математическое моделирование температурных полей в табличном процессоре Еxcel / Кириченко В.В., Романова Н.С., Карпова Т.П. // Молода академія 2020: тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції (Дніпро, 21-22 травня 2020 року). – Дніпро: НМетАУ, 2020. – С. 66.

 

Публікації в 2018-2019 навчальному році

Статті: 

SCOPUS та інші бази даних

 1. Multiprocessor modeling technologies for the applied statistical Tasks / Shvachych G.G., Sazonova M.S., Zaporozhchenko O.E., Karpova T.P., Sushko L.F. // International Academy Journal web of Scolar. 3 (33), March 2019, Warsaw, Poland pp. 3-9.

2. Automated System Of The Complex Planning And Accounting Of Educational Establishment / Doctor of science Shvachych G.G., PhD Khohlova T.S., Karpova T.P. // ХV Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна, Болгария. 3-6.06.2019.С.449-459.

вітчизняні

1. Роль майстра виробничого навчання у формуванні майбутнього професіонала / Нечипуренко К.Б., Горбенко Г.О., Карпова Т.П. // Матеріаль міжнар. науково-практичної конференції «Інновації у вітчізняній освіті , надбання та стратегічні перспективи розвитку». – Харків, 29-30 травня 2019 р. С. 218-221.

Тези доповідей

 1. Аналіз структурно-фазового складу ливарного сплаву АК5М / Качко І.А., Романова Н.С., Карпова Т.П. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2019». – Дніпро: НМетАУ, 2019.

2. Аналіз впливу термічної обробки на структуру і властивості сталі для виготовлення різальних дисків маятникових пил прокатних цехів / Ножихін О.П., Перчун Г.І., Карпова Т.П. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». – Дніпро: ПГАСА, 2019.

3. Аналіз тенденцій в розробці сучасних поршневих сплавів для виробництва тяжелонагруженных форсованих двигунів / Кириченко В.В., Романова Н.С., Карпова Т.П. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». – Дніпро: ПГАСА, 2019.

Заявки на патент та свідоцтво про авторське право

1. Патент UA № 132940. Зразок для випробування стрижневих різьбових кріпильних виробів на ударний вигин / Івченко О.В., Амбражей М.Ю., Узлов К.І., Клименко О.П., Карпова Т.П., Василенко В.М. Власник: НМетАУ. Заявка u201804788 від 02.05.2018. Публікація 25.03.2019, бюл. № 6/2019.