Національна металургійна академія України

Романова Наталія Сергіївна photo

Романова Наталія Сергіївна

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: rnsrns168@gmail.com

Телефон : 33-63

Кімната : 226-3

Робота з адміністрування комп׳ютерного класу ім. С.В.Атанасова (ауд. 224).

 

Публікації в 2019-2020 навчальному році

Статті :

SCOPUS та інші бази даних

1. Дейнеко Л.М., Лобода .І., АндреєвА.О., Столбовий В.О., Романова Н.С. Розробка параметрів комплексної технології обробки основних жорстких елементів протикульових бронежилетів // Науковий та інформаційний журнал «Металознавство та термічна обробка металів». – Дніпро, 2019, № 3 (86). – С. 37-43.   ISSN 2413-7405

2. Дейнеко Л.М., Борисенко А.Ю., Тараненко А.А., Зайцева Т.О., Романова Н.С. Дослідження структури та властивостей низьколегованої маловуглецевої сталі з ферито-бейнітною структурою після термічного зміцнення та наступного відпуску // МГП. –2020. – 17 с.   ISSN 2077-0545 (CD)

вітчизняні

1. Особливості ферито-бейнiтної структури  низьколегованої маловуглецевої сталi пiсля термiчного змiцнення та наступного вiдпуску (на английском языке) / Л.М. Дейнеко, А.Ю. Борисенко, А.А. Тараненко, Т.О. Зайцева, Н.С. Романова.  (Ведется поиск журнала)

Матеріали конференцій

1. Student (gr.MV05-14) I. Kachko, assos. prof., Ph.D. N.S. Romanova, senior lecture G.V. Kokashinskaya / Analysis of the structural-phase composition of ak5m alloy for the production of a plunger pump housing // Матеріали Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку». – Дніпро, Національна металургійна академія України, 18 грудня 2019 року. – С. 14-17.   ISBN 978-617-7433-90-2

Тези доповідей

 1. Жмырко В., Сафронова О., Романова Н.С., Кокашинская Г.В. Возможности статистической обработки экспериментальных данных при исследовании влияния параметров термической обработки сплавов на их свойства // “Молода академія 2020” (м. Дніпро, 21-22 травня 2020).

2. Кириченко В. (МВ05-15М), руководители: доц. Романова Н.С., ст. пр. Карпова Т.П. Математическое моделирование температурных полей в табличном процессоре EXCEL // “Молода академія 2020” (м. Дніпро, 21-22 травня 2020 р.).

3. Кириченко В. (МВ05-15М), руководители: доц. Романова Н.С., ст. преп. Кокашинская Г.В. // Математическая постановка задачи оптимизации комплекса механических свойств латуни ло90-1 при ее термической обработке // “Молода академія 2020” (м. Дніпро, 21-22 травня 2020 р.).

 

Публікації в 2018-2019 навчальному році

Статті :

SCOPUS та інші бази даних

1. Исследование и анализ технологических парамнтров получения гранулированного сплава альрезист на основе первичного электротермического силумина / Романова Н.С., Кокашинская Г.В., Кимстач Т.В. // МТОМ «Металознавство та термічна обробка металів», № 2 (85). – Дніпро: ПДАБА, 2019. С.45-49.

2. Розробка параметрів комплексної технології обробки основних жорстких елементів протикульових бронежилетів / Дейнеко Л.М., Лобода П.І., Андреєв А.О., Столбовий В.О., Романова Н.С., Борисенко А.Ю. // МТОМ «Металознавство та термічна обробка металів», № 3 (86). – Дніпро: ПДАБА, 2019. С.37-44.

Тези доповідей

1. Аналіз сплавів для виробництва кришки плунжерного насосу / Кириченко В.В., Романова Н.С. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2019». – Дніпро: НМетАУ, 2019.

2.  Аналіз структурно-фазового складу ливарного сплаву АК5М / Качко І.А., Романова Н.С., Карпова Т.П. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2019». – Дніпро: НМетАУ, 2019.

3. Оптимізація режиму термічної обробки сплаву АК5М / Жмирко В.І., Романова Н.С. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2019». – Дніпро: НМетАУ, 2019.

4. Дослідження складу, структури і властивостей поршневих сплавів для дизельних двигунів / Деревенко Я.В., Романова Н.С. /. Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2019». – Дніпро: НМетАУ, 2019.

5. Оптимізація режимів термічної обробки корпусу плунжерного насоса з алюмінієвого сплаву АК5М / Качко І.А., Романова Н.С, Кокашинська Г.В. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». Дніпро: ПГАСА, 2019.

6. Дослідження структури і властивостей гранульованого висококремнистого силуміну зі змістом кремнію 36 % / Жмирко В.В., Деревенко Я.В., Романова Н.С., Кокашинська Г.В. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». Дніпро: ПГАСА, 2019.

7. Аналіз тенденцій в розробці сучасних поршневих сплавів для виробництва тяжелонагруженных форсованих двигунів / Кириченко В.В., Романова Н.С., Карпова Т.П. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». Дніпро: ПГАСА, 2019.

8. Моделювання структури і властивостей великогабаритних поковок при термічній обробці / Ножихін О.П., Романова Н.С. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». Дніпро: ПГАСА, 2019.