Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

СТАТТЯ У ФАХОВОМУ ЗБІРНИКУ News icon

Доцент кафедри міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін Цурканова Ірина Олександрівна спільно з доцентом кафедри філософії та українознавства Радкевич Тетяною Олексіївною написали спільну статтю на тему: «Політична культура і культура політики: порівняльний аналіз сучасного стану суспільства в Україні», яка була опублікована у фаховому збірнику категорії Б «Регіональні студії».
Дослідження спрямоване на розуміння та висвітлення важливих аспектів політичного ландшафту під час воєнного конфлікту та його впливу на сучасну політичну реальність в Україні.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Доцент кафедри міжнародної економіки та соціально-гуманітарних дисциплін Цурканова Ірина Олександрівна 14-19 лютого 2024 року взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції: «Лідерство і обдарованість: сучасний науковий дискурс і освітня практика».

Цурканова І.О. презентувала свою актуальну роботу на тему: «Роль жінок у політичному лідерстві: виклики, досягнення, міфи та стереотипи», в якій досліджувала різні аспекти участі жінок у політичному житті.

 

 

 

ВРУЧЕННЯ АТЕСТАТА ДОЦЕНТА News icon

28 лютого 2024 року на засіданні вченої ради Українського державного університету науки і технологій в.о. ректора Сухий Костянтин Михайлович урочисто вручив Цуркановій Ірині Олександрівні атестат щодо присвоєння їй вченого звання доцента кафедри міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін.

Колектив кафедри МЕСГД бажає не переставати ставити перед собою великі життєві цілі. Нехай Ваші ідеї втілюються в життя, а професійна діяльність приносить задоволення, благополуччя, дає можливості й гарантує гідну винагороду!

Нова монографія News icon

Вийшла з друку монографія професора Тарасевича В.М. "Стародавній світ: долі універсумних утворень. Монографія. Дніпро: ПБП «Економіка», 2024. 760 с."

 

Об’єктом монографічного дослідження є Стародавній Світ та його універсумні утворення, основним предметом - їх еволюція та тринітарність, а ядром методології - спеціальний варіант інтегративного методу, що синтезує елементи універсумного, діяльнісного, інституційного та еволюційного підходів. Подано універсумний вимір суспільної еволюції, визначено її циклічно-поступальний характер, закономірності, типи та етапи. Охарактеризовано Серединний тип суспільної еволюції, який разом із Східним і Західним типами утворює універсумну тринітарність і пронизує всю Велику історію людства. Увага акцентована на особливій циклічності перших східних цивілізацій, а також етнічному, соціально-економічному, політичному та духовному вимірі Давньогрецької та Давньоримської субцивілізацій Античної цивілізації.

Для вчених, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться широкою проблематикою фундаментальної економічної науки.

П’ятий ювілейний випуск. Вітаємо магістрів освітньої програми “Міжнародна економіка” з успішним захистом випускних кваліфікаційних робіт! News icon

26 січня 2024 року відбувся  захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів, які  навчалися за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» зі спеціальності 051-Економіка.  За результатами захисту екзаменаційна комісія під головуванням директора ПП «Дніпро-Інтерсталь» Самойленка Є.Г.  відзначила, що усі представлені випускні  роботи виконані на належному фаховому рівні  й високо (лише на «добре»  та «відмінно»)  оцінила їх  результати. 

Угода із Дніпропетровською торгово-промисловою палатою. News icon

За ініціативою кафедри МЕСГД підписана Угода про співробітництво № 40 / 2023 від 21.12.2023 р. між Українським державним університетом науки і технологій та Дніпропетровською торгово-промисловою палатою в особі Жмуренка Віталія Григоровича.

Новини наукового життя

Доцент Борисова Т.В. взяла участь у п'ятій Міжнародній науково-практичній конференції «MODERN RESEARCH

IN SCIENCE AND EDUCATION» яка відбулася 11-13.01.2024 року у м. Чикаго, США

Подяка. News icon

Завідувач кафедри Тарасевич Віктор Миколайович отримав подяку від студентської ради ФЕМ за плідну працю та керівництво кафедрою, постійну опіку, підтримку студентів, турботу та створення умов в яких студенти отримують можливість здобувати якісні знання.

 

 

 

 

 

Розширюємо коло стейкхолдерів. News icon

За ініціативою кафедри МЕСГД заключено договори про співробітництво УДУНТ з наступними організаціями:

- Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України";

- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

- "Туран-Астана" університет (Казахстан);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІНІЛ";

- Приватне підприємство "Дніпро-Інтерсталь";

- Приватне багатопрофільне підприємство "Економіка".

ВІТАЄМО ІЗ ПРИСВОЄННЯМ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ!

Відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України від 20.12.2023 №1543 «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України про присвоєння вченого звання доцента» Цуркановій Ірині Олександрівні присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін.
Колектив кафедри щиро вітає Ірину Олександрівну, адже це звання є свідченням високого рівня наукового розвитку. Бажаємо нових досягнень, невичерпного ентузіазму та подальших успіхів у її професійній діяльності!
Нехай кожен новий науковий крок буде ще однією сходинкою до досягнення великих висот у світі науки! Щиро вітаємо і бажаємо подальших перемог!

Доцент кафедри Цурканова І.О. прийняла участь у підготовці колективної монографії, що була видана за кордоном

Наприкінці грудня 2023 року доцент кафедри МЕСГД к.політ.н  Цурканова Ірина Олександрівна представила свої нові наукові досягнення у  вигляді публікацій у колективній монографії в Празі: International collective  monograph «Innovations in the education of the future: integration of humanities,  technical and natural sciences».  

Тема дослідження: «Сучасний стан розвитку науки в Україні:  проблеми та перспективи (політико-економічний аспект)» була спрямована на визначення проблемних аспектів, які виникають у сфері науки, зокрема, під впливом політико-економічних факторів. Особлива увага була  приділена пошуку ефективних рішень для подолання існуючих труднощів  та вдосконалення системи вищої освіти. 

Дослідження також акцентує увагу на інноваційному розвитку в  освіті, враховуючи можливості інтеграції знань з різних галузей, таких як  гуманітарні, технічні та інші. В роботі пропонуються конкретні підходи та  рекомендації для подальшого розвитку наукового простору України в  умовах сучасних викликів та змін. Це є свідченням про високий науковий  рівень та активну участь доцента Цурканової Ірини Олександрівни в  розвитку світового наукового співтовариства. 

Кафедра МЕСГД вітає Ірину Олександрівну та бажає подальших  досягнень в науковій справі та невичерпного натхнення для майбутніх  наукових відкриттів! Це гідне завершення наукової роботи в цьому  навчальному році та початок нових перспектив у сфері науки. 

 

День відкритих дверей факультету економіки і менеджменту УДУНТ

09.12.2023 р. в режимі відеоконференції відбувся день відкритих дверей факультету економіки і менеджменту УДУНТ. Про спеціальності та освітні програми факультету, перспективи працевлаштування та конкурентні переваги випускників розповіли декан ФЕМ Олена Божанова, завідувачі випускових кафедр та гаранти освітніх програм. Особистим досвідом навчання за освітньою програмою "міжнародна економіка" (спеціальність 051-Економіка) поділилася студентка 1-го курсу магістратури Дар'я Белан, яка успішно захистила диплом бакалавра саме за освітньою програмою "міжнародна економіка".

 

Нагородження грамотою

Відповідно до Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних, педагогічних працівників Українського державного університету науки та технологій були підведені підсумки цього заходу і прийняте рішення-відзначити грамотами за високий рівень основних ключових показників ефективності професійної діяльності в 2022-2023 навчальному році. Серед переможців - наша колега - старший викладач секції «ІФП» Савич Анжеліка Вікторівна.Дуже раді за неї, вітаємо та бажаємо творчого натхнення, здоров'я та подальшої перспективи.

Захід с дисципліни «Історія та культура України»

Згідно з листом Міністерства освіти і науки від 30.10.23 номер 3/6194-23, відповідно до Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 13 грудня 2012 року Nº 1410, з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої праці,секція соціально гуманітарних наук кафедри провела цей захід с дисципліни «Історія та культура України». Підведені підсумки Всеукраїнської Олімпіади (1 тур). У Олімпіаді прийняли участь 22 студенти трьох потоків першого курсу ІПБТ УДУНТ. Дипломантами стали наступні студенти: 1 місце-Хребто М., гр. МН-23; 2 місце - Пачковський Ренат, гр. ЕК-02-23; Савічинська Єва, гр. ФІ-23; гр. ФІ Таранська Є. 3 місце-Федорук Уляна, гр. ФІ-23; Гончаренко Ілля,гр.ЕК-02-23; ПРИЗЕРАМИ СТАЛИ: 1-й рівень - Батюженко А,гр.ФК-01-23; 2-й рівень - Старостенко Г.,гр.МЄ-04-23; Кузнєцов Б.,гр.МЄ-07-23; 3-й рівень-Кочет Р., гр.МЄ-01-23 ; Дипломанти і призери отримують дипломи і грамоти. Вітаємо переможців та бажаємо їм успіхів на подальшу творчу роботу, не втрачаючи зацікавленості у навчанні і придбанні лідерських якостей.

ХIX Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах сучасних викликів". News icon

   1 грудня 2023 р. в Одеському національному економічному університеті відбулася ХIX Всеукраїнська науково-практична конференція "Покританівські читання" "Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах сучасних викликів".

   На пленарному засіданні конференції виступили з доповідями:

 "ІСТОРИЧНІ ВИКЛИКИ ПОЛІТЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ?" – д.е.н., проф., академік НАН України, директор ДУ "Інститут економіки і прогнозування НАН України", м.Київ,  В.М. Геєць;

 "НОВА ЕКОНОМІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ У ГІБРИДНОМУ ПРОСТОРІ-ЧАСІ МЕТАВСЕСВІТУ" – д.е.н., проф., академік НАН України, заступник директора ДУ "Інститут економіки і прогнозування НАН України", м.Київ,  А.А. Гриценко;

 Соціально-економічна модель України: протиріччя і потенціал повоєнного розвитку” – д.е.н., проф., член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету, м.Одеса, М.І. Звєряков;

 "КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНІСНОЇ ЗНАННЄВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ ЦІННОСТІ" – д.е.н., проф., в.о. зав. кафедри міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін Українського державного університету науки і технологій, м.Дніпро, В.М. Тарасевич;

 "а.в. Покритан про практичну функцію економічної теорії" – к.е.н., доцент, депутат Верховної Ради України 2 і 3 скликань, міністр економіки України в 1997‑1998 рр. заслужений економіст України, м.Київ, В.І. Суслов;

 "наука та високотехнологічний сектор в сучасній економіці" – д.е.н., доцент, професор кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету, м.Одеса, Л.Л. Жданова;

 "методологічні основи аналізу економічних тенденцій сучасного технологічного розвитку" – д.е.н., доцент, професор кафедри загальної економі ...

Новини навчально-методичної діяльності кафедри News icon

25 жовтня 2023 року відбулося засідання навчально-методичного семінару секції Міжнародної економіки, політичної економіки та управління, сфокусоване на методичних проблемах впровадження інтерактивних методів навчання та методів розвитку креативного мислення при викладанні дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства». Доповідь-презентація проф. О.О. Завгородньої була змістовою, насиченою яскравими прикладами застосування методів генерації інноваційних ідей на практичних заняттях, викликала інтерес та жваву дискусію серед присутніх.

 

dsdsdsd

Новини наукового життя News icon

 Наприкінці жовтня 2023 р. викладачі кафедри МЕСГД проф. Білоцерківець В.В. та проф. Завгородня О.О. взяли участь у VI Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Бухгалтерський облік, контроль та
аналіз в умовах інституційних змін» (м. Полтава)  та у I Всеукраїнській науково-практичній конференції «Трансформаційні процеси в економіці: від конкуренції до кооперації» (м. Хмельницький).

 Аспіранти кафедри Віталій Жмуренко та Данило Ткаленко стали учасниками VII Міжнародній науково-практичній конференції «Global problems of improving scientific inventions» (Копенгаген, Данія).

 

dsdsdsd

 

dsdsdsd

 

dsdsdsd

 

dsdsdsd

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ ТА ВОРКШОП News icon

Протягом 19-20 листопада 2023 року доцент кафедри міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін Цурканова Ірина Олександрівна приймала участь в проєкті «EU4Recovery - Розширення можливостей громад в Україні», в рамах якого відбулися тренінг та засідання круглого столу.

Воркшоп на тему: «Інструменти протидії гендерно зумовленому насильству (ГЗН)» проводила відома тренерка Дзвенислава Щерба – соціологиня, спеціаліст з недискримінації, прав жінок і протидії гендерно зумовленому насильству. Цей воркшоп проходив за ініціативи ГО «Інтерньюз» та Структури ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН  Жінки).

На «круглий стіл» за темою: «Запобігання та реагування на ГЗН у Дніпрі та області» запросили представників органів місцевої влади, зокрема голову Дніпровської районної ради Максима Лещенко та головного спеціаліста відділу молодіжної та гендерної політики департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Діану Натухіну. 

Під час жвавої дискусії обговорили нагальні питання з підтримки гендерної рівності та протидії ГЗН в Дніпропетровській області та дізналися про те, як наші міжнародні партнери можуть допомагати громадам у цьому питанні тощо.

Усі учасники цього важливого проєкту отримали сертифікати.

 

dsdsdsd

 

dsdsdsd

 

dsdsdsd

 

dsdsdsd

 

 

ПРОДОВЖУЄМО СПІВПРАЦЮ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

 За  ініціативи  кафедри  Міжнародної  економіки  і  соціально-гуманітарних дисциплін (МЕСГД) укладено договір про співробітництво між Українським державним університетом науки і технологій та науково-виробничою фірмою ТОВ «КОШ». 
 Від  УДУНТ  договір  підписав  в.о.  ректора  Сухий  Костянтин Михайлович, а з іншої сторони директор ТОВ «КОШ»  Верещак Віктор Іванович.

Схвалення докторської дисертації News icon

 Наприкінці листопада відбулося засідання кафедри міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін УДУНТ, на якому було схвалено докторську дисертацію к.е.н., доцента Леонідова І.Л.

 Колектив кафедри щиро вітає Ігоря Леонідовича та бажає подальших успіхів!