Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

30 cічня 2023 року відбулося чергове засідання групи забезпечення якості освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» (магістерський рівень). News icon

 30 cічня  2023 року відбулося чергове засідання групи забезпечення якості освітньо-професійної  програми «Міжнародна економіка» (магістерський рівень). У межах порядку денного обговорювалися питання: 1) результати   захисту випускних кваліфікаційних робіт магістрантами кафедри; 2) висновки та пропозиції Екзаменаційної комісії щодо удосконалення підсумкової атестації здобувачів магістерського рівня вищої освіти за ОП «Міжнародна економіка»; 3) аналіз та обговорення результатів  опитування цьогорічних випускників кафедри щодо якості організації та провадження освітнього процесу,  рекомендацій щодо змін навчального плану та оновлення його освітніх компонентів.

Вітаємо магістрів ОП “Міжнародна економіка” з успішним захистом випускних кваліфікаційних робіт! News icon

 27 січня 2023 року відбувся вже четвертий захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів, які навчалися за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» (спеціальність 051 - Економіка).
 За результатами захисту Екзаменаційна комісія під головуванням директора ТОВ НВП «ДНІПРОКОМУНМАШ» Каретникова І.М. відзначила, що представлені магістерські роботи виконані на належному професійному рівні із застосуванням сучасних інформаційних технологій, методів проєктного аналізу та методів прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності і ризику. Тематика кваліфікаційних випускних робіт є різноманітною та актуальною, враховує сучасні проблеми та тенденції розвитку міжнародної економічної діяльності.
 Усі здобувачі за результатами захисту отримали оцінки «добре» та «відмінно». Кращими визнано кваліфікаційні роботи Узлової М.Ю. (тема «Особливості сучасної міжнародної торгівлі», керівник – проф. В.К. Лебедєва), Бурковського М.Д. (тема «Оптимізація експортної діяльності металургійної промисловості України», керівник – проф. В.М. Тарасевич) та Зіберової Н.І. (тема «Дослідження перспектив та напрямів розвитку імпортозаміщення в ресторанному бізнесі України», керівник – проф. О.О. Завгородня).
 Знаменною є присутність серед цьогорічних магістрів Ісламова Ніхата Сурац огли – першого студента-іноземця, що обрав та успішно опанував магістерську освітню програму «Міжнародна економіка». Його випускна робота на тему «Перспективи розвитку національної економіки Азербайджанської Республіки в умовах глобалізації», виконана під керівництвом проф. В.В. Білоцерківця, викликала жвавий інтерес та була схвально оцінена усіма членами Екзаменаційної комісії.
 Ми пишаємося нашими випускниками та бажаємо їм подальших успіхів на професійному шляху.

Колектив кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління вітає колег, студентів, випускників та партнерів-стейкхолдерів з Новорічними та Різдвяними святами. News icon

 Бажаємо Вам,  Вашим рідним та близьким  миру,  щастя, здоров’я,  злагоди, добробуту, професійної та творчої самореалізації, життєрадісності, любові та поваги, оптимізму та енергії, щоб бути нездоланними та незалежно від обставин рухатися вперед.  Щиро дякуємо, що  були з нами протягом цього надскладного року та сподіваємося на плідну співпрацю в майбутньому. 

Наукові події: звітуємо за результатами листопада 2022 року. News icon

 Найважливішою подією, що визначатиме напрямок наукового життя кафедри на найближчі роки,  стала відкриття та реєстрація науково-дослідної роботи за темою "Теорiя i практика iнтелектуального та iнновацiйно-iнформацiйного розвитку нацiональноi економiки Украiни в умовах глобальних та євроiнтеграцiйних викликiв" (2023-2025 рр.). Також у листопаді 2022 року  викладачі,  студенти та аспіранти  кафедри прийняли участь у IIІ Всеукраїнській науково–практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та практичний аспекти» (24-25 листопада 2022 р., м. Дніпро) та V Міжнародній конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (29 листопада 2022 р., м. Дніпро). Докторант І.Л. Леонідов виступив на науковому семінарі кафедри із доповіддю «Моделювання привласнення інноваційно-інформаційного інтелектуального продукту», що містила проміжні результати та новизну дисертаційного дослідження.  На засіданні студентського наукового гуртка «Економічні системи: національний і міжнародний вимір»  була заслухана доповідь магістрантки Н. Зіберової «Розвиток імпортозаміщення в ресторанному бізнесі України». 

Розвиток навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри. News icon

 Удосконалення та оновлення навчального-забезпечення навчальних дисциплін традиційно є  один із пріоритетних  напрямків діяльності кафедри.   Наприкінці листопада вийшов з друку конспект лекцій з дисципліни «Макроекономіка», призначений для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти зі  спеціальності 051 – Економіка (частина І),   авторами якого  викладачі кафедри – проф. В.В. Білоцерківець, проф. О.О. Завгородня та доц. О.В. Летуча. 

Новини навчально-методичної діяльності. News icon

 16 листопада 2022 року відбулося чергове засідання навчально-методичного семінару кафедри, сфокусоване на методичних проблемах викладання  дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» (магістерський рівень),  оцінювання  навчальних здобутків студентів та  організації їх  самостійної роботи в умовах змішаного навчання.  Доповідач – проф. О.О. Завгородня.

7 листопада 2022 року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні). News icon

 7 листопада 2022 року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні). У межах порядку денного обговорювалися питання:  1) формування складу Екзаменаційних комісій по захисту випускних кваліфікаційних робіт здобувачами магістерського та бакалаврського  рівнів вищої освіти; 2) про результати вибору варіативної складової освітнього процесу та формування індивідуальних освітніх траєкторій студентів; 3) про узагальнені  результати опитування здобувачів у системі “Лідер” щодо оцінювання якості провадження освітньої діяльності, похідні висновки та пропозиції щодо розвитку та удосконалення освітніх програм; 4) стан виконання випускних кваліфікаційних робіт магістрантами кафедри. 

Для викладачів та студентів кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління жовтень 2022 року виявився багатим на наукові події. News icon

 Для викладачів та студентів кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління жовтень 2022 року виявився багатим на наукові події. За їх участю відбулися IX Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку України: Фінансово-економічний та гуманітарний аспекти» (17 жовтня 2022 року, м. Київ, учасники – проф. В.В. Білоцерківець,  проф. О.О. Завгородня)   та   Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних  змін»  (27 жовтня 2022 р., м. Полтава, учасники -   – проф. В.В. Білоцерківець,  проф. О.О. Завгородня, магістранти Н. Ісламов та Н. Зіберова).   Аспіранти  кафедри першого року навчання  остаточно визначилися із  напрямками наукових  досліджень  та темами дисертаційних робіт. На засіданні студентського наукового гуртка «Економічні системи: національний і міжнародний вимір»  була заслухана доповідь магістранта М. Бурковського «Оптимізація експортної діяльності металургійної промисловості України», що  викликала жвавий інтерес та тривалу online дискусію.

19 жовтня 2022 року відбулися перші організаційні збори магістрантів І-го курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» денної та заочної форм навчання. News icon

 19 жовтня 2022 року відбулися перші організаційні збори магістрантів І-го курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» (ОП). Із вітальним вступним словом до здобувачів звернувся завідувач кафедри В.М. Тарасевич. Особливу увагу він  приділив змісту та структурі Інтернет-сторінки випускової кафедри, засадам провадження та оn-line платформам дистанційного навчання, доцільності залучення здобувачів до наукової роботи. Виступ гаранта освітньої програми  - проф.  В.В. Білоцерківця був присвячений основним моментам організації освітнього процесу та контролю набутих знань, загальних засадам оцінювання навчальних здобутків студентів.  Приватний підприємець, випускник ОП 2020 року С.В.  Савчук ознайомив студентів із перспективами працевлаштування по завершенні навчання. Після цього магістранти мали можливість ознайомитися із базою вибіркових фахових дисциплін освітньої програми «Міжнародна економіка» та визначатися із  перевагами при формуванні  індивідуальних освітніх траєкторій. 

Запрошуємо до участі в конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених. News icon

Українська асоціація Економістів-Міжнародників за участі університетів-партнерів запрошує молодих вчених, аспірантів та студентів прийняти участь у ХХХІIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація економічних систем та інститутів у нових геостратегічних реаліях», яка відбудеться 28-29 листопада 2022 р.
(http://www.ugouaem.com/news/33_konfrenecia_2022.html#!prettyPhoto[gallery1]/0/ )

10 жовтня 2022 року відбулося чергове засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка». News icon

10 жовтня 2022 року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні). У межах порядку денного обговорювалися питання: 1) результати приймальної компанії 2022-2023 н.р. та динаміка контингенту здобувачів освітніх програм (OП) кафедри; 2)   оновлення та формування бази  вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки  за ОП кафедри  на 2022-2023 н.р.; 3)  напрями та форми посилення  практичної складової підготовки здобувачів; 4) аналіз кадрового, методичного та матеріально-технічного забезпечення освітніх програм кафедри; 5) різне: новації  в організації  виконання, захисту та оцінювання випускних  кваліфікаційних робіт. 

Успішне завершення та підсумки переддипломної практики. News icon

30 вересня 2022 р. відбувся захист звітів  з переддипломної  практики магістрантів кафедри,  підведено та проаналізовано її підсумки. Усі студенти вчасно впоралися із завданнями, зібрали достатні матеріали для виконання  кваліфікаційних робіт та отримали схвальні відзиви  від керівників за результатами практики. Окремим здобувачам було додатково надано рекомендації щодо доцільності коригування назв тем випускних робіт. Передостанній крок на шляху до отримання освітнього ступеня “Магістр з економіки” за освітньою  програмою “Міжнародна економіка”  успішно  пройдений. 

Кафедра МЕПЕУ реєструє нові об'єкти інтелектуальної власності. News icon

 В лютому 2022 р. викладачі кафедри МЕПЕУ отримали авторські свідоцтва на монографію та методичну розробку. 

Вітаємо викладачів кафедри МЕПЕУ з публікацією у журналі, номінованому в наукометричній базі Scopus! News icon

 У 2022 р. була опублікована стаття у журналі, номінованому в наукометричній базі Scopus:

- к.е.н., доц. Леонідова І.Л., к.е.н., проф Лебедєвої В.К., д.е.н., проф Тарасевича В.М. (2022). Economic aspects of appropriation of intellectual product at context of transfer of educational technologies. – Economic Studies Journal, Volume 31 (2), p. 157-172. (Scopus, ISSN 0144-3585, Q3)

Рада "Фонду соціального захисту вчених та їх сімей". News icon

 03 лютого 2022 року завідувач кафедри МЕПЕУ професор Тарасевич В.М. прийняв участь у засіданні "Фонду соціального захисту вчених та їх сімей".

Вітаємо магістрів ОП “Міжнародна економіка” з успішним захистом випускних кваліфікаційних робіт! News icon

 28 січня 2022 року відбувся вже третій захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів, які навчалися за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка». За результатами захисту екзаменаційна комісія під головуванням директора ПП «Дніпро-Інтерсталь» Самойленка Є.Г. відзначила, що представлені магістерські роботи виконані на належному фаховому рівні із застосуванням сучасних інформаційних технологій, методів економічних досліджень, проєктного аналізу та методів прийняття управлінських рішень. Тематика випускних робіт є різноманітною та актуальною, враховує сучасні проблеми, тенденції перебігу та розвитку міжнародної економічної діяльності. Наявна у роботах новизна достатньо повно була оприлюднена на науково-практичних конференціях.
 Кращими та практично значимими визнано випускні роботи Каретникова І.М. (керівник – проф. В.К. Лебедєва), Корсунської О.С. (керівник – проф. ВМ. Тарасевич) та Литвиненко Я.Я. (керівник – проф. О.О. Завгородня).

 Колектив кафедри міжнародної економіки, політичною економію та управління.

Круглий стіл «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ». News icon

 25 січня 2022 року завідувач кафедри МЕПЕУ професор Тарасевич В.М. прийняв участь у  роботі Круглого столу «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ», присвяченого 60-річчю доктора економічних наук, професора, Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреата премії імені М.І. Туган-Барановського НАН України Гражевської Надії Іванівни. Засідання Круглого столу відбулося на базі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вітаємо із нагородою! News icon

 За високі показники науково-педагогічної діяльності у 2020-2021 навчальному році грамотою нагороджено професора кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління Олену Олександрівну Завгородню. Другий рік поспіль вона займає 2-ге місце у рейтингу за річними підсумками роботи серед професорів НМетАУ.

XVII Всеукраїнська науково-практична конференція "Покританівські читання" "Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації". News icon

 2-3 грудня п.р. в Одеському національному економічному університеті відбулася XVII Всеукраїнська науково-практична конференція "Покританівські читання" "Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації". В конференції прийняв участь і виступив з доповіддю "До проблем загальної теорії цінності" д.е.н., проф. В.М. Тарасевич.

Засідання Міжвідомчої координаційної ради з економічної теорії Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України. News icon

 2 грудня п.р. в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана відбулося засідання Міжвідомчої координаційної ради з економічної теорії Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, присвячене обговоренню проблем місця і ролі економічної теорії у підготовці фахівців з економіки. У засіданні прийняли участь співголови Міжвідомчої ради - академік НАН України, директор Інституту економіки і прогнозування НАН України В.М. Геєць, доктор економічних наук, професор, ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Д.Г. Лук'яненко, провідні вчені-економісти України. На засіданні виступив д.е.н., проф. В.М. Тарасевич.