Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Співпраця із стейкхолдерами виводиться на новий рівень. 30 червня 2023 року відбувалася зустріч студентів ОП «Міжнародна економіка» із віце-президентом Дніпровської торгово-промислової палати (ДТПП) Жмуренком В.Г. News icon

 Під час зустрічі із студентами Жмуренко В.Г. докладно зупинився на проблемах розвитку зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного партнерства в економічній сфері між Україною та ЄС в повоєнний та післявоєнний періоди; підкреслив роль регіональних торгово-промислових палат у формуванні нової системи економічної дипломатії; поділився досвідом налагодження стосунків із закордонними партнерами та розповів про міжнародні проєкти, що наразі реалізуються за ініціативи та участі ДТПП. Окрема увага була приділена важливості та актуальності підготовки фахівців з міжнародної економіки для розбудови зовнішньоекономічної діяльності України та її регіонів.
 По завершенні зустрічі із керівництвом кафедри та гарантами освітніх програм були обговорені перспективи та напрями подальшого співробітництва.

Вітаємо бакалаврів освітньої програми “Міжнародна економіка” з успішним захистом випускних кваліфікаційних робіт! News icon

 30 червня 2023 року відбувся перший захист випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів, які навчалися за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка». Тематика випускних робіт охоплювала проблематику розвитку міжнародного франчайзингу, аналіз діяльності траснаціональних корпорацій та перспективи інтеграції вітчизняної fashion індустрії у світові ринки моди. За результатами захисту екзаменаційна комісія під головуванням директора ПП «Дніпро-Інтерсталь» Самойленка Є.Г. відзначила, що усі представлені бакалаврські роботи виконані на належному фаховому рівні й високо оцінила отримані результати.
 Ми пишаємося нашими випускниками і бажаємо їм подальших успіхів на життєвому шляху та його професійних стежках. Сподіваємося на зустріч в магістратурі!!!

19 червня 2023 року відбулося чергове засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка». News icon

 19 червня 2023 року відбулося чергове відкрите об’єднане засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні).    У межах порядку денного обговорювалися питання: 1) ухвалення по завершенні громадського обговорення освітньо-професійної програми "Міжнародна економіка" зі спеціальності 051 – Економіка (рівні – бакалавр, магістр)  та  навчальні плани  підготовки здобувачів (денної та заочної форм навчання) на 2023-2024 навчальний рік зі змінами;  2) про результати анонімного  опитування здобувачів  щодо  навчальних дисциплін  та цьогорічних  випускників щодо якості освітньої програми;  3) моніторинг успішності та аналіз навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за ОП МЕК у 2022-2023 н.р. (магістри);  4)  про стан та проблеми працевлаштування випускників ОП МЕК.  Про актуальні вимоги ринку праці до претендентів на посади економістів та їх врахування в освітній діяльності.

Кафедра МЕСГД представлена в "Dnipro Education Cite 2023". News icon

 03 червня 2023 р. у парку ім. Тараса Шевченко відбулася участь кафедри МЕСГД в "Dnipro Education Cite 2023".
Це масштабний освітній івент, де майбутні абітурієнти ознайомилися з презентаціями кафедри МЕСГД ІПБТ УДУНТ, а також понад 40 закладів передвищої, вищої та професійної освіти міста Дніпра.
 На цьому заході майбутні абітурієнти отримали повну інформацію про ОП «Міжнародна економіка» із спеціальності 051 – Економіка та умов вступу для вірного вибору свого майбутнього.

У фокусі уваги - підвищення професійної майстерності викладачів кафедри. News icon

 Професор  кафедри Олена Завгородня прийняла дистанційну участь у міжнародній програмі підвищення кваліфікації  викладачів та науковців  (вебінар) на тему: «ТРАНСФЕР ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ» (1,5 кредити ЄКТС), що проводився 22.05.2023 – 29.05.2023 за ініціативою   IESF Міжнародної  фундації науковців та освітян на базі Науково-дослідного інституту Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Республіка Польща).  Проблемне  поле вебінару охоплювало питання:  значення, потенціал та форми трансферу технологій  у вищій освіті;  управління трансфером освітніх технологій в країнах ЄС та  Україні;   впровадження трансферу освітніх технологій в навчальний процес.  Учасники вебінару також були ознайомлені із  досвідом використання  сучасних онлайн-методів навчання  та прийомів розвитку креативного, критичного та логічного мислення в університетах Польщі.

Нагорода до дня НАУКИ. News icon

 Вітаємо професора кафедри Олену Завгородню із нагородженням грамотою Міністерства науки і освіти України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.  Бажаємо їй  мирного неба, здоров’я, злагоди, наснаги для втілення нових творчих задумів у науковій та навчально-методичній діяльності. 

10 травня 2023 року відбулося чергове засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка». News icon

 10 травня 2023 року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні). У межах порядку денного обговорювалися питання: 1) удосконалення та  внесення змін до ОП МЕК і навчальних планів  підготовки бакалаврів і магістрів за  підсумками опитування та рекомендаціями  здобувачів освіти, випускників програми та стейкхолдерів. Проєкти освітніх програм зі змінами  винесено на громадське обговорення;  2) про набуття та розвиток соціальних навичок (soft skills) здобувачами вищої освіти за ОП «Міжнародна економіка»; 3)  про науковий супровід освітньої  діяльності за ОП МЕК (магістри). 

І ще на крок ближче до мети. Підведення підсумків переддипломної практики студентів-бакалаврів. News icon

 1 травня 2023 р. відбувся захист звітів з переддипломної практики бакалаврів кафедри, підведено та проаналізовано її підсумки. Усі студенти вчасно впоралися із завданнями, зібрали достатні матеріали для виконання  кваліфікаційних робіт та отримали схвальні відзиви від керівників за результатами практики.  Передостанній крок на шляху до отримання освітнього ступеня “Бакалавр з економіки” за освітньою програмою “Міжнародна економіка” успішно пройдений. 

Підтримка та розвиток співпраці й дружніх стосунків з колегами з Університету митної справи та фінансів. News icon

 25 квітня 2023 року завідувач кафедри, професор  Віктор Тарасевич прийняв участь у відкритті персональної експозиції та презентації наукових досягнень заслуженого діяча науки і техніки України, розробника законодавчих актів з питань акціонерного управління та інвестиційної діяльності, завідувача кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктора економічних наук, професора Юрія Петруні. У своїй промові проф. В. Тарасевич, розповів про спільні успішно реалізовані проєкти з підготовки підручників та навчальних посібників, висвітлив основні наукові здобутки свого колеги, приділивши значну увагу філософії й принципам, з якими іменник урочистого зібрання реалізує свій блискучий талант науковця.

У фокусі уваги - підвищення професійної майстерності викладачів кафедри. News icon

 В.о. завідувача кафедри, професор Віктор Тарасевич  пройшов підвищення кваліфікації за програмою Всеукраїнського семінару «Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь: особливості провадження», який відбувся в онлайн-режімі 12.04.2023 року на базі Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». Теоретико-методичні знання та практичні навички, набуті за результатами участі у програмі, стануться у добрій нагоді для провадження освітньої діяльності та підготовки здобувачів за спеціальністю 051 - Економіка з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки.

Знаковою подією у науковому житті кафедри стала видання монографії д-ра екон. наук, проф. В.М. Тарасевича «Знаннєво-інформаційні ноумени і феномени в економіці: теоретичний вимір». News icon

 У монографії викладено результати застосування інтеграційного підходу до дослідження знаннєво-інформаційних ноуменів та інформаційно-цифрових феноменів в економіці. На основі аналізу видів пізнавальної й інформаційної діяльності та їх взаємозв'язків представлено знаннєво-інформаційний «ланцюг», що виражає етапи сходження від знаннєвого продукту (ноумену) до інформаційно-цифрового матеріалізованого продукту (феномену). Сучасна економічна кореволюція розглядається як діалектична єдність знаннєво-інформаційної революції та адекватних її етапам локальних промислових революцій. Подано ретроспективу загальної та спеціальних теорій цінності.
 Призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, державних службовців, підприємців, всіх, хто цікавиться проблематикою фундаментальної економічної науки.

 Рецензенти:
В. Д. Базилевич, член-кореспондент НАН України, професор економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
А. А. Гриценко, академік НАН України, заступник директора ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
М. І. Звєряков, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри Одеського національного економічного університету.

Наукові здобутки та результати викладачів кафедри увійшли до міжнародної колективної монографії «Міжнародні безпекові студії: управлінські, економічні, технічні, правові, екологічні, інформаційні та психологічні аспекти» (Тбілісі, 2023 р.). News icon

 Викладачі кафедри -  проф. В.В. Білоцерківець та  проф. О.О. Завгородня  прийняли участь в інтернаціональному проєкті з підготовки  та видання  міжнародної колективної монографії «International security studios: managerial, economic, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects» / «Міжнародні безпекові студії: управлінські, економічні, технічні, правові, екологічні, інформаційні та психологічні аспекти».  Проєкт реалізовувався за ініціативою та під очільництвом ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» / «International Educators and  Scholars Foundation».

У фокусі уваги - підвищення професійної майстерності та розвиток комунікаційних soft-skills викладачів кафедри. News icon

 Викладачі кафедри проф. В.В. Білоцерківець, проф. О.О. Завгородня,  доц. І.Л. Леонідов та асист. І.О. Цурканова  прийняли  участь  у педагогічному навчально-практичному семінарі на тему «Комунікативна компетентність викладача» (1 кредит ЄКТС),  що  проводився  протягом 27.03.23-07.04.23  навчально-науковим центром розвитку професійної освіти  УДУНТ.  Проблемне  поле семінару охоплювало питання  практичних технологій та  психологічних механізмів формування діалогічного спілкування в освітньому процесі вищої школи, варіанти та  шляхи  подолання бар’єрів непорозуміння у педагогічних конфліктах.

День кафедри. News icon

 Згідно плану заходів з організації профорієнтаційної роботи у 2022-2023 навчальному році по кафедрі МЕСГД в.о. завідувача кафедри В.М. Тарасевич, професор О.О.Завгородня та доцент О.Л. Фаізова провели "День кафедри" з випускниками та батьками СЗШ № 8, СШ № 134 гуманістичного навчання та виховання, ліцею № 142 ім. П’єра де Кубертена, СЗШ № 69, СЗШ № 50, НВК № 66. Заходи відбулися в режимі відеоконференцій наприкінці березня та на початку квітня. Майбутні абітурієнти та їх батьки отримали вичерпну інформацію щодо конкурентних переваг освітніх програм «Міжнародна економіка» (спеціальність 051 - Економіка), за якими кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів, перспектив працевлаштування, умов вступу до УДУНТ та навчання.

Новини наукового життя кафедри. У березні 2023 року викладачі, студенти та аспіранти кафедри прийняли участь у чисельних наукових заходах. News icon

 У березні  2023 року  викладачі,  студенти та аспіранти  кафедри прийняли участь у чисельних наукових заходах, зокрема у  Всеукраїнській  інтернет-конференції «Економічна кібернетика: інструменти, моделі і методи інтелектуальної підтримки прийняття рішень» (м. Дніпро, 1-2 березня 2023 р.), V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління проєктами, перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту,   інформаційних технологій управління, технологій створення та використання  об’єктів права інтелектуальної  власності, трансфер технологій» (Дніпро-Київ, 23 - 24 березня 2023 р.); Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Економічне відродження України: проблеми, виклики, перспективи» (30 березня 2023 року, м. Дніпро). На науковому семінарі кафедри були заслухані та обговорені доповіді  «Еволюційні механізми формування інноваційно-інформаційної економіки» ( доповідач – проф. О.О. Завгородня) та «Концепція навчання протягом життя в контексті переміни діяльності» (доповідач  -  проф. В.К. Лебедєва). На засіданні кафедри аспіранти  звітували  про власні навчальні та наукові здобутки за підсумками півріччя. У фокусі березневої зустрічі студентського наукового гуртка була проблематика валютних операцій у міжнародній економіці та підготовка до  конференції  «Молода академія  - 2023».

31 березня 2023 року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні). News icon

 31 березня 2023  року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних  програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні).  У межах порядку денного обговорювалися питання: 1)  про новації прийомної компанії 2023 року; 2) про організацію агітаційно-профорієнтаційної роботи серед потенційних абітурієнтів щодо вступу на освітні програми кафедри;  3) про узагальнені  результати анкетування стейкхолдерів-роботодавців та опитування науково-педагогічних працівників  у системі “Лідер”, похідні висновки та пропозиції щодо розвитку та удосконалення освітніх програм;  4)  про оновлення освітніх програм та  навчальних планів підготовки здобувачів.

Чергова публікація у періодичному виданні, індексованому у наукометричній базі SCOPUS - гідний здобуток міжнародної наукової співпраці викладачів кафедри. News icon

 У періодичному фаховому виданні «International Journal of Global Environmental Issues», індексованому у наукометричній базі  SCOPUS,   опублікована  стаття «Розвиток цифровізації економіки: глобальний та національний виміри у доковідному та пост-пандемічному світі»,  підготовлена міжнародним авторським колективом за участю науковців України, Польщі та Казахстану.  Кафедру Міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін УДУНТ  у складі співавторів гідно представили проф. В.В. Білоцерківець та проф. В.М. Тарасевич.   Щиро вітаємо авторів та бажаємо їм подальших наукових здобутків і успіхів.

У фокусі уваги - підвищення професійної майстерності викладачів кафедри. News icon

 Доцент О.Л.  Фаізова  успішно завершила програму підвищення кваліфікації,  яку проходила на кафедрі економічної  теорії та міжнародних економічних відносин НДТУ «Дніпровська політехніка» під керівництвом д.е.н., проф. Ю.І. Пилипенка,  і звітувала про  це  на засіданні кафедри.  Мету стажування  - опанування новітніх досягнень економічної науки та методик викладання економічних дисциплін, набуття та удосконалення  відповідних навичок та компетентностей в педагогічній та науковій діяльності -  досягнуто.  Серед підсумків та найбільш вагомих  результатів:    удосконалення та осучаснення програм  навчальних дисциплін «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес», «Міжнародна торгівля та світові ринки»,  розробка рекомендації щодо удосконалення  освітньої  програми «Міжнародна економіка» (бакалаврський рівень), підготовка до видання наукової  статті з  проблематики оцінювання та розвитку стратегічного потенціалу підприємства.

11 березня кафедра МЕСГД прийняла участь у відеоконференції "День професії". News icon

 Зустріч з абітурієнтами та випускниками факультету економіки і менеджменту ІПБТ УДУНТ організувала в.о. декана Олена БОЖАНОВА.
В.о. завідувача випускової кафедри міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін професор Віктор ТАРАСЕВИЧ презентував освітні програми "Міжнародна економіка" (спеціальність 051 Економіка), за якими кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів.
В організаційному заході прийняли участь завідувачі інших випускових кафедр факультету та гаранти освітніх програм, які розповіли про свої спеціальності та освітні програми, перспективи працевлаштування та конкурентні переваги випускників, відповіли на запитання гостей конференції.

День відкритих дверей УДУНТ - 4 березня. News icon

 Колектив кафедри міжнародної економіки і соціально-гуманітирних дисциплін та студенти, що навчаються за освітньо-професійною програмою "Міжнародна економіка" (спеціальність 051-Економіка) поспілкувалися з абітурієнтами, їх батьками та друзями щодо змісту та цілей програми, перспектив та конкурентних переваг наших випускників, їх особливого місця та ролі у післявоєнній розбудові України та її Євроінтеграції.