Національна металургійна академія України

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін загальноакадемічної бази

1. Силабуси вибіркових навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня.

# "Національна економіка": Силабус.
# "Основи міжнародного бізнесу": Силабус.
# "Міжнародна економіка": Силабус.

2. Силабуси вибіркових навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня.

# “Міжнародний бізнес та конкуренція”: Силабус.
# “Міжнародні стратегії економічного розвитку”: Силабус.
# “Глобальна економіка”: Силабус.