Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін загальноакадемічної бази

1. Силабуси вибіркових навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня.

# "Національна економіка": Силабус.
# "Міжнародна економіка та бізнес": Силабус.
# "Політична глобалістика": Силабус.
# "Валютні операції у міжнародній економіці": Силабус.

2. Силабуси вибіркових навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня.

# “Національна економіка України”: Силабус.
# “Міжнародні стратегії економічного розвитку”: Силабус.
# “Управління змінами”: Силабус.