Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Ступінь "Магістр"

Надати пропозиції з удосконалення освітньо-професійної програми «Облік і аудит» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування


Додатки

ОПП магістра 071.1 Облік і аудит - 2017 (osv-programa-071_lbr_oa_rbr_m.pdf 1398 kb)Вгору: Освітнi програми