UA    RU    EN   
Ім'я користувача
Пароль
Національна металургійна академія України

Підручники

·Рогулина Р.И., Б.И. Емлин. Электротермия кремния и силумина. – М.: Металлургия, 1972. – 240 с.

· Чуйко Н.М., Чуйко А.Н. Теория и технология электроплавки стали. – Киев-Донецк. Головное изд-во, 1983. – 248 с.

·Гасик М.И., Емлин Б.И. Электрометаллургия ферросплавов. (Учебник для вузов с грифом Минвуза СССР). – Киев-Донецк:Техніка, 1983. – 376с.

·Проектирование электрометаллургических цехов. (Учебное пособие для студентов вузов с грифом Минвуза УССР) / М.И.Гасик, В.А.Гладких, В.С.Игнатьев, В.М.Шифрин. // - Киев – Донецк: Вища школа, 1986. – 145с.

·Специальная электрометаллургия. Учебное пособие / М.И. Гасик, Б.И. Медовар, О.И. Поляков, А.П. Горобец. – Днепропетровск: ДМети, 1987. – 92 с.

· Гасик М.И., Лякишев Н.П. Емлин Б.И. Теория и технология производства ферросплавов. (Учебник для вузов с грифом Минвуза СССР). – М.: Металлургия, 1988, переведен на китайский язык в1996 г., - 784с.

·Теорія металургійних процесів. / В.Б. Охотський, О.Л. Костьолов, В.К. Сімонов, Д.А. Ковальов, А.К. Тараканов, А.Г. Кучер, Ю.М. Яковлєв, В.М. Шифрин, Е.В. Шифрин. – К.: ІЗМН, 1997. – 512 с.

·Гасик М.И., Порада А.Н. Физико-химические и минералогические основы получения и применения керамических связок для абразивных инструментов. – Дн-вск: ГНПП «Системные технологии»:, 1997. – 141с.

·Гасик М.И., Порада А.Н. Физико-химические и минералогические основы получения и применения керамических связок для абразивных инструментов (Изд. 2-ое дополненное). – Дн-вск: ГНПП «Системные технологии», 1998. – 145с.

·Гасик М.И., Пройдак Ю.С. Гладких В.А. Физико-химия огнеупорных изделий и тиксотропных масс и применение их в электрометаллургическом производстве. – Дн-вск: ГНПП «Системные технологии», 1999. – 146 с.

·Гасик М.И., Лякишев Н.П.Теория и технология электрометаллургии ферросплавов. Учебник. – М.: СП Интернет-Инжиниринг. 1999. – 764 с.

·Основы проектирования электрометаллургических цехов: Учебное пособие / В.А. Гладких, М.И. Гасик, В.Ф. Лысенко, А.Н. Овчарук, Ю.С. Пройдак. – Днепропетровск: Системные технологии, 2003. – 114 с.

·Проектирование и оборудование электросталеплавильных цехов: Учебник/ В.А. Гладких, М.И. Гасик, А.Н. Овчарук, Ю.С. Пройдак. – Днепропетровск: Системные технологии, 2004. – 736 с.

·Физикохимия и технология электроферросплавов: Учебник для вузов / Гасик М.И., Лякишев Н.П. – Днепропетровск: ГНПП «Системные технологии»,2005 г. – 448 с. 

·Ферросплавные электропечи. Учебник / В.А.Гладких, М.И. Гисик, А.Н. Овчарук, Ю.С. Пройдак. – Днепропетровск: Системные технологии, 2007. – 259 с.

·Гасик М.И.Учебное пособие. Электрометаллургия ферросплавов, специальных сталей и сплавов. НМетАУ. – 2008. Электронная версия. – 140 с.

·Гасик М.И.Учебное пособие. Специальная металлургия. Электрометаллургия неорганических материалов. Днепропетровск, НМетАУ. – 2008. Электронная версия.-64 с.

Гасик М.И., Лякишев Н.П. Физикохимия и технология электроферросплавов \ Учебник для вузов: Днепропетровск – Системные технологии, 2008. – 454с.

Проектування i обладнання електросталеплавильних i феросплавних цехів: Підручник \ В.А. Гладких, M.I. Гасик, A.M. Овчарук, Ю.С. Пройдак. —Дніропетровськ: Системы технологи, 2009. - 692 с.

Проектирование и оборудование электросталеплавильных цехов: Учебник\ В.А. Гладких, М.И. Гасик, А.Н. Овчарук, Ю.С. Пройдак. - Днепропетровск: Системные технологии, 2009. - 736 с

Гасик М.І., Лякішев М.П., Гасик М.М. Фізико-хімія і технологія електроферосплавів: Підручник / Дніпропетровськ. – Системні технології, 2009. - 452.

О.І. Поляков, М.І. Гасик. Електрометалургія феросплавів, спеціальних сталей і сплавів: Підручник / Дніпропетровськ. – Журфонд, 2009. - 116 с..

Зубов В.Л., Гасик М.И. Механізована розливка і фракціонування кремністих феросплавів, технологія обладнання - 2011, 143с.



Вгору: Наукова діяльність


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Інформація для абітурієнтов

Історія кафедри

Випускники кафедри

Досягнення колективу

Наукова діяльність

Працевлаштування випускників

Наукова школа "Електрометалургія"

Акредитація освітніх програм

Відомості щодо викладачів кафедри електрометалургії, обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

Силабуси

Освітнi програми

Тематика випускних кваліфікаційних робіт студентів

Дистанційне навчання

Міжнародна науково-практична конференція сучасна металургя: проблеми та рішення