Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Випускники кафедри

Протягом 82 років кафедра веде підготовкуфахівців вищої кваліфікації. За весь період кафедрою підготовлено більш ніж 120 кандидатів и23 доктора технічних наук.

Випускники кафедри  працюють в академічних і проектних інститутах, на промислових підприємствах на посадах начальників цехів та відділів. 

Завдяки  високому  рівню підготовки ряд випускників  кафедри о біймають посадикерівників крупних  електрометалургійних підприємств, наукових, навчальних і проєктних організацій, серед яких.

·       Бабенко В.Т. лауреат Ленінської премії, канд. техн. наук, провідний спеціаліст інституту "Гіпросталь";

·       Бєлан В.Д. головний інженерВАТ ЗФЗ”, лауреатДержавної премії України (1998);

·       Гаврилов В.О. – академік АІН України,канд. техн. наук, директор ВАТЗФЗ, лауреат Державної премії України (1998);

·      Гріншпунт О.Г. - доктор технічних наук, професор, працював на кафедрі електрометалургії з 1968 по 2019 р.р.

·       Зубанов В.Т. – канд. техн. наук, директорВАТ “НЗФ”;

·       Казачков І.П. докт. техн. наук, професор, проректор з наукової роботиЗапорізького індустріального інституту (нині Запорізька державна інженерна Академія України), завідувач кафедри електрометалургії;

·       Коваль О.В. – академік АІН України, д.т.н., професор, голова правління ВАТНЗФ, лауреат премії Ради Міністрів СРСР (1991) и лауреат Державної премії України (1998);

·       Коломоець В.Т. – канд. техн. наук, начальник управління кольорової металургії та феросплавів Мінпромполітики України;

·       Кравченко В.А. докт. техн. наук, професор, начальник тех. відділу ЗФЗ, зав. відділу феросплавів інституту УкрНДІСпецсталь;

·       Крамаров А.Д. – докт. техн. наук, професорПівнічно-Західного політехнічного інституту;

·       ЛагуновЮ.В. – канд. техн. наук, директор УкрВНИИАШ.

·       Лейбензон С.А. – канд. техн. наук, зам. головногоінженера заводу "Дніпроспецсталь";

·       Люборець І.І. – канд. техн. наук,головний інженер ВАТ “НЗФ”, лауреатДержавної премії України (1998);

·       Матюшенко В.І. – канд. техн. наук, директорВАТ “НЗФ”;

·       Матюшенко М.К. – директорВАТ “ЗФЗ”;

·       Мошкевич Є.І. – канд. техн. наук, начальник технічного відділу заводу"Дніпроспецсталь", лауреат премії Совміну СРСР (1984);

·       Острик П.М. – академік АІН України, докт. техн. наук, професор, зав. кафедрою порошкової металургії НМетАУ;

·       Перевязко О.Т. канд. техн. наук, доцент Севастопольського політехнічного інституту;

·       Петрунов В.С. канд. техн. наук, старший науковий співробітник лабораторії електротермії неорганічних матеріалів.

·       Погорєлий О.Д.– докт. техн. наук, професор, зав. кафедри теорії металургійних процесів Північно-Кавказького гірничо-металургійного інституту;

·       Порада О.М. – Герой Соціалістичної Праці, доктор технічних наук, професор, академік АІН Україны, лауреат Державної премії України (1996), директор ВАТ “ЗАК”;

·      Рабинович А.В. – докт. техн. наук, профессор, зав. кафедрой цветных металлов НМетАУ, лауреат Государственной премии Украины (1996);

·       Старов М.І. головаобласного профсоюзу рабітників вищої школи та наукових установ;

·       Ткач Г.Д. – докт. техн. наук, начальник техвідділу ВАТ “НЗФ”, лауреатДержавної премії України (1998);

·       Трегубенко О.Ф. – директор заводу "Дніпроспецсталь", лауреат Ленінської премії;

·       Шамиль Ю.П. – главный металлург завода "Дніпроспецсталь".

·       Шульте Ю.А. докт. техн. наук,професор, член-кореспондент НАН України, проректорз наукової работи Запорізького машинобудівного інституту;

·       Чернега М.І. директор Ключевського заводу феросплавів, лауреат премії Совміну СРСР (1984). 

 ·      Галицький Ю.А.канд. техн. наук, доцент кафедри металургії чорних металів ЗДІА;

·       Гриненко В.І. – докт. техн. наук, лауреат Державної премії Республіки Казахстан, директор департаменту технологічної експертизи та сировинних проектів керуючої компаніїРусАл (з. 2005 р.);

·       Касьян В.В.– канд. техн. наук,відповідальний робітник Кабінету Міністрів України;

·       КацЛ.М. – докт. техн. наук, професор МІСІС, лауреат премії Ради міністрів СРСР (1988);

·       Лапін Е.В. – головний інженер ВАТНЗФ;

·       Лисенко Г.В. – головний інженер проектуГіпросталь;

·       Нефедов Ю.А. – академік АІН України, докт. техн. наук, професор кафедри кольорових металів, лауреат Державної премії України (1996);

·       Ольшанський В.І. – директор з виробництва та технології ВАТНЗФ;

·       Сезоненко О.М. – технічний директорВАТЗФЗ;

·       Уголков В.А. – головний технолог сталеплавильного відділу Укрдіпромез, лауреат Державної премії України (1996);

·       Швець О.М.головний інженер проектуГіпросталь;

·       Шепель Г.Г.канд. техн. наук, директор НДІ трубної промисловості;

·       ШестаковськийО.Ф. канд. техн. наук, лауреат премії Совету Міністрів СРСР, начальник феросплавного відділу інститутуГіпросталь;

·       Шуваєв С.П. – голова правління ВАТОГЗК.Випускники кафедри працюють в академічних і проєктних інститутах на промислових підприємствах на посадах начальників цехів та відділів.  

Випускникикафедривідзначенівисокими нагородами:

  • лауреатиДержавної премії Українив галузі науки та техніки (Порада О.М., Нефедов Ю.А., Рабинович О.В., Садовник Ю.В., Уголков В.А.– 1996 р., Костьолов О.Л., Сімонов В.К. – 1997 р., Белан В.Д., Гаврилов В.О., Коваль О.В., Люборець І.І. – 1998 р.).
  • лауреатиЛенінської премії (Шульте Ю.А., Трегубенко О.Ф. – 1963 р., Бабенко В.Т. – 1976 р.), 
  • лауреати премії Ради Міністрів СРСР (Штанько Ю.П., Мошкевич Є.І., Ковальов О.В., Чернега М.І. – 1984 р., Вербицький К.П., Чернишев Є.Я. – 1987 р., Шестаковський О.Ф. – 1988 р., Коваль О.В., Андрюхин Г.С., Мураховський В.В., Паршин В.М. – 1991 р.);
  • лауреатиДержавної премії Української РСР (Зубанов В.Г. – 1984 р, Ткач Г.Д. – 1988 р.).

 Вгору: Випускники кафедри