Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Досягнення колективу

 Досягненя колективу кафедри відзначені:

·Державною премією України в галузі науки та техніки 1997 р. За підручник “Теорія металургійних процесів” (колектив авторів: Охотський В.Б., Костьолов О.Л., Сімонов В.К., Ковальов Д.А., Тараканов А.К., Кучер А.Г., Яковлєв Ю.М., Шифрин В.М., Шифрин Е.В.);

·Державною премією України в галузі науки та техніки 1998 р. За роботу “Електрометалургійний марганцевий комплекс України”, в котрій представлені наукові та проектно-конструкторськи розробки, щодо освоєння унікальних електропечей, впровадження нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій виробництва феросплавів, підвищення конкурентоспроможності продукції та вирішення екологічних завдань. Автори: Гасик М.І., Овчарук А.М.;

· Державною премією України в галузі науки та техніки 2004 р. За роботу “Інвестиційний металургійний комплекс інноваційних технологій виробництва сталі і суцільнокатаних залізничних коліс, які забезпечують високу конкурентоспроможність їх на міжнародних ринках транспортного металу“. Автори: Гасик М.І., Пройдак Ю.С., Єсаулов В.П., колектив авторів ВАТ “НТЗ”, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона;

·Премією ім. Є.О. Патона Національної Академії Наук України 1995р. За монографію “Марганец”. Автор: Гасик М.І.;

·Премією ім. З.І. Некрасова Національної Академії Наук України 2006 р. За монографію “Электрометалургія ферросиліцію”. Автори: Гасик М.І., Зубов В.Л.;

·Премією ім. Ярослава Мудрого Академії наук Вищої школи України 2002 р. За монографію “Металургія хрому”. Автори: академік НАНУ Гасик М.І., академік РАН Лякішев М.П.;

·Премією ім. Ярослава Мудрого Академії наук Вищої школи України 2005 р. За підручник “Проектирование и оборудование электросталеплавильных цехов”. Гладких В.А. Овчарук А.М., Пройдак Ю.С.;

·Премією Ради Міністрів СРСР 1991 р. “За техническое перевооружение производства марганцевых ферросплавов с внедрением электропечей большой мощности” Авторський колектив: Гасик М.І., Мироненко П.Ф., Кашкуль В.В., Гріншпунт О.Г.;

·Державними преміями Української РСР (Гасик М.І., Ємлін Б.І. – 1977 р.; Овчарук А.М., Рогачев І. П. – 1988 р.);

·Премією Ленінського комсомолу УРСР ім. Островського (Семенов І.О., Мамедов Е.І., Бубліков О. В. – 1990 р.);

·Обласною премією Ленінського комсомолу ім. Петровського (Лізогуб В.О., Семенов І.О., Ісмаілов Ч.Д. – 1989 р.);

·Премією міському комсомолу ім. Чекмарьова (Константинов О.П., Острійко Є.О. – 1990 р.).Вгору: Досягнення колективу