Національна металургійна академія України

Овчарук Анатолій Миколайович photo

Овчарук Анатолій Миколайович

доктор технічних наук, професор

Контакти:

E-mail: кафедральный

Телефон : +380562362105

Кімната : 8

ОВЧАРУК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ народився 7 червня 1941 р., с. Березівка Бершадського району Вінницької області. Кандидат технічних наук (1976 р.), старший науковий співробітник (1980 р.), доктор технічних наук (1997 р.), професор (1998 р.), академік Академії наук Вищої школи України (2001 р.). Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1988 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998 р.), лауреат премії ім. Ярослава Мудрого Академії наук Вищої школи України (2005 р.).

Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут e 1968 р. за фахом інженер-металург. З 1968 р. працює у ДМетІ (з 2000 р. НМетАУ). Основні напрямки наукової та науково-педагогічної діяльності: розробка теоретичних основ та вдосконалення технологічних схем виробництва марганцевих феросплавів в сучасних рудовідновних понадпотужних електропечах; теоретичні основи дефосфорації марганцеворудної сировини електрометалургійним способом; дослідження фізико-хімічних властивостей вторинної марганецьвміщуючої сировини та розробка технології її раціонального використання. Кількість наукових праць – понад 220, у т.ч. навчально-методичних розробок, 70 винаходів, частину яких впроваджено у виробництво із значним економічним ефектом, 9 монографій. До них слід віднести: "Передовой опыт утилизации вторичных ресурсов производства марганцевых ферросплавов" // Днепропетровск, Редотдел облполиграфиздат, 1991, 56с. (Величко Б.Ф., Рогачев И.П., Овчарук А.Н., Грищенко С.Г., Ткач Г.Д); "Металлургия марганца Украины" // К.: Техніка, 1996, 471 с. (Величко Б.Ф., Гаврилов В.О., Гасик М.И., Грищенко С.Г., Коваль А.В., Овчарук А.Н.); "Теоретические основы и технологии производства марганцевых ферросплавов углеродотермическим процессом" // Дніпропетровськ, ДНВП "Системні технології", 1997, 105 с. (А.М.Овчарук); "Физико-химия огнеупорных изделий, тиксотропных масс и применение их в электрометаллургическом производстве" // Днепропетровск. ДНВП "Системні технології", 1999, 181с. (Гасик М.И., Пройдак Ю.С., Овчарук А.Н., Гладких В.А., Гаврилов В.А., Кисельгоф О.Л.); "Ферросплавы Украины – 2000" // Днепропетровск: ДНВП "Системні технології", 2001 – 143с. (Гасик М.И., Ганцеровский О.Г., Овчарук А.Н., Рогачев И.П.); "Никопольские ферросплавы" // Днепропетровск, ДНВП "Системні технології", 2004. – 272с.(Гасик М.И., Куцин В.С., Овчарук А.Н. и др.); "Проектирование и оборудование электросталеплавильных и ферросплавных цехов": Учебник // Днепропетровск: ДНВП "Системні технології", 2004 - 736с. (Гладких В.А., Гасик М.И., Овчарук А.Н., Пройдак Ю.С.) та багато інших публікацій.

Під керівництвом А. М. Овчарука захищено три кандидатські дисертації.