Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Конференції

Починаючи з 1963 р. кафедра регулярно організує Міжнародні, Всесоюзні та Республіканські наукові конференції з виданням праць:

1963 р. - Всесоюзна конференція, присвячена безокисному і швидкісному нагріванню сталі;

1967 р. - Всесоюзна конференція, присвячена підвищенню виробництва і економічності нагрівальних печей;

1973 р. - Республіканська конференція "Підвищення продуктивності і економічності печей для нагрівання металу";

1976 р. - Республіканська конференція "Проблеми теплової роботи металургійних печей";

1981 р. - Республіканська конференція "Питання удосконалення теплової роботи і конструкцій металургійних печей";

1985 р. - Засідання секції "Теплообмін випромінюванням" Наукової ради ДКНТ СРСР з теми "Сучасний стан і основні напрямки розвитку наукових досліджень і розробок в галузі металургійної теплотехніки на період 1986 - 1990 р.";

1988 р. - Республіканська конференція "Теорія й практика теплової роботи металургійних печей";

1989 р. - Республіканська конференція "Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у чорній металургії";

1993 р. - Міжнародний семінар "Наукові основи конструювання металургійних печей. Теплотехніка й екологія";

1996 р. - Міжнародна конференція "Екологія та теплотехніка" (до 100-річчя від дня народження проф. Н.Ю. Тайца);

1999 р. - Міжнародна конференція "Екологія та теплотехніка" (до 100-річчя від дня народження проф. Й.Д. Семикіна);

2002 р. - ХІІІ міжнародна конференція "Теплотехніка та енергетика в металургії";

2005 р. - ХІV міжнародна конференція "Теплотехніка та енергетика в металургії";

2008 р. - ХV міжнародна конференція "Теплотехніка та енергетика в металургії";

2011 р. - ХVI міжнародна конференція "Теплотехніка та енергетика в металургії".

2014 р. - ХVІІ міжнародна конференція "Теплотехніка та енергетика в металургії"

 

Співробітники кафедри брали участь у наступних міжнародних симпозіумах і конференціях:

IV світовий конгрес з корозії і захисту металів. Москва, 1966 р.;

I Міжнародний технічний симпозіум з ефективного використання палива, Мішкольц (Угорщина), 1982 р.;

Міжнародна конференція "Металургія Захід - Схід - 94", Кошице (Словаччина), 1994 г.;

Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми ресурсо- і природозбереження в енергетиці", Харків (Україна), 1994 р.;

Міжнародна конференція "Чорна металургія Росії й СНД у ХХ столітті", Москва (Росія), 1994 р.;

Міжнародна конференція "Енергетичні зміни в промисловості", Словаччина, 1994 р.;

Міжнародна конференція "Екологічний контроль у чорній металургії", Прага (Чехія), 1995 р.;

IV Всепольська конференція "Промислова теплотехніка і експлуатація промислових печей", Ченстохов (Польща), 1996 р.;

VI Міжнародна конференція "Застосування енергетики в промисловості", Кошице, 1998 р.;

V Всепольська конференція "Промислова теплотехніка й експлуатація промислових печей", Ченстохов (Польща), 1998 р.;

V Міжнародна наукова конференція "Нові технології і прилади в металургії та інженерному матеріалознавстві", Ченстохов (Польща), 2004 р.;

ХI Всепольська конференція "Промислова теплотехніка і експлуатація промислових печей", Ченстохов (Польща), 2003 р;

V Мінський міжнародний форум з тепло- і масообміну, ІТМО ім. А.В. Ликова, Мінськ, (Білорусь) 2004 р.

VI Мінський міжнародний форум з тепло- і масообміну, ІТМО ім. А.В. Ликова, Мінськ, (Білорусь) 2008 р.Вгору: Наукова діяльність