Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Наукова діяльність

Наукова школа

Назва наукової школи: Інформаційні технології в промисловості і бізнесі.

Заснована в 2001 році.

Науковий напрямок досліджень: Математичне моделювання та обчислювальні методи в промисловості і бізнесі.

Загальна концепція наукових досліджень, фундаментальна ідея: Застосування математичного моделювання та обчислювальних методів для вирішення актуальних питань оптимізації, управління, прийняття рішень, в тому числі в умовах невизначеності, до складних процесів та об’єктів промисловості та бізнес технологій, що дозволяє підвищити їхні якісні там кількісні показники.

Наукові лідери: 

Михальов Олександр Ілліч д.т.н., професор, 2001 – 2019.

Гнатушенко Вікторія Володимирівна д.т.н., професор, 2019 по теперішній час.

 

В 2001 році професор Михальов Олександр Ілліч заснував наукову школу «Інформаційні технології в промисловості і бізнесі». На даний момент загальна концепція наукових досліджень, фундаментальна ідея наукової школи полягає у застосуванні математичного моделювання та обчислювальних методів для вирішення актуальних питань оптимізації, управління, прийняття рішень, в тому числі в умовах невизначеності, до складних процесів та об’єктів промисловості та бізнес технологій, що дозволяє підвищити їхні якісні там кількісні показники.

З 2019 року професор Гнатушенко Вікторія Володимирівна очолює наукову школу «Інформаційні технології в промисловості і бізнесі».

Лауреати та стипендіати державних премій

Михальов О.І. д.т.н., проф., завідувач кафедри Інформаційних технологій і систем (2001 – 2019) в 2014 році отримав звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 за роботу «Новітні енергозберігаючі технології виробництва марганцевих феросплавів в електропечах», згідно з Указом Президента УКРАЇНИ №686 / 2015.

Бичкова Д.М., іменна стипендія Верховної Ради України на 2023/2024 навчальний рік, Наказ МОНУ № 971 від 10.08.2023 р.

Ситник Р.С. аспірант PhD, грамота президії НАНУ, 22.02.2023 р.

Андрюхіна М.В. аспірантка PhD, диплом президії НАНУ про присудження премії НАНУ для студентів вищих навчальних закладів, 12.02.2020 р.

Дейнеко Б.М. аспірант PhD, грамота НАНУ,
12.02.2020 р.

Авраменко О.М. студент, грамота президії НАНУ, 13.02.2019 р.

Царик В.Ю. студент, грамота президії НАНУ, 08.02.2017 р.

Кавац О.О. к.т.н., доцент, стипендіат Кабінету Міністрів України молодих учених (Розпорядження Президії Комітету від 1 червня 2016 р. № 2).

Зимоглояд А.Ю. студент, диплом президії НАНУ про присудження премії НАНУ для студентів вищих навчальних закладів, 02.03.2016 р.

Царик В.Ю., студент іменна стипендія Президента України для студентів 2013/2014 роки.

Царик В.Ю. студент, іменна стипендія Верховної ради України для студентів 2014/2015 роки.

Царик В.Ю. студент, іменна стипендія Президента України для студентів 2015/2016 роки.

Кавац О.О. к.т.н., доцент, Подяка Міністерства освіти і науки України за роботу в секції №11 «Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки» серед молодих вчених експертної ради.

Єрмакова В.О. студентка, іменна стипендія Верховної Ради України, 2013/2014 р.

Кавац О.О. к.т.н., доцент, Почесна грамота Дніпропетровської міської ради (Наказ №364-рк від 03.05.2012).

Калініна Н.Ю. к.т.н., доцент, стипендія Президента України для молодих вчених 2010/2011 роки.

Напрямки наукової діяльності Застосування математичного моделювання та обчислювальних методів для вирішення актуальних питань оптимізації, управління, прийняття рішень, в тому числі в умовах невизначеності, до складних процесів та об’єктів промисловості та бізнес технологій, що дозволяє підвищити їхні якісні там кількісні показники.
Науково-дослідні проекти і гранти 

Гнатушенко Вік.В. д.т.н., проф. стипендіат Philipp Schwartz Initiative, програми Фонду Олександра фон Гумбольдта з 2022 року.
Кавац О.О. к.т.н., доцент, Horizon 2020 research and innovation programmer under grant agreement no 869398  "Earth observation and Earth GNSS data acquisition and processing platform for safe, sustainable and cost-efficient mining operations".
Гнатушенко В.В. д.т.н., проф., Кітова К. студентка, Сингер Анастасія-Джей студентка, Солдатенко Д.В. аспірант PhD, OER4Ukraine, DAAD, 2022.
Гнатушенко В.В. д.т.н., проф., Кітова К. студентка, Сингер Анастасія-Джей студентка, Солдатенко Д.В. аспірант PhD, OER4Ukraine, DAAD, 2022.
Гнатушенко В.В. д.т.н., проф., Островська К.Ю. к.т.н., доцент, Селівьорстова Т.В., Солдатенко Д.В. аспірант PhD, Сингер Анастасія-Джей студентка, DAAD programme “Ukraine digital 2023”, 2023.
Гнатушенко В.В. д.т.н., проф., Островська К.Ю. к.т.н., доцент, Селівьорстова Т.В., Солдатенко Д.В. аспірант PhD, Лізогуб А. студентка, DAAD PROJECT OER WITH UKRAINE 2024, 2024.

Г407F50000 – «Наукові основи підвищення інформативності сканерних даних аерокосмічної багатоспектральної зйомки та подальшого оперативного моніторингу об`єктів інфраструктури». Керівник НДР проф. Гнатушенко В.В., 2017 р.
Г407F50000 – «Дослідження та імітаційне моделювання процесів нелінійної динаміки формування фрактальних структур функціональних покриттів». Керівник НДР проф. Михальов О.І., 2012 р.
Г521F4000, Г407F15212 – «Теоретичні розробки, аналітичні узагальнення і експериментальні дослідження впливу технологічних параметрів і електричних характеристик на показники електротермії марганцевих феросплавів». Керівники комплексної НДР проф. Михальов О.І., проф. Гладких В.А., 2012 р.
Г407G14079 – « Вдосконалення процесів керування виробництвом окускованої залізорудної сировини з використанням сучасних методів інформаційних технологій». Керівник НДР проф. Михальов О.І., 2009 – 2010 рр. 
Г407G10006, Г407G14076 – «Наукові основи ситуативного управління процесами окускування залізорудної сировини». Комплексна робота, керівники НДР проф. Ванюкова Н.Д., проф. Михальов О.І., 2006 – 2008 рр.
Х407010015 – «Харатерисктики та оптимізація процесів виробництва марганцевих феросплавів у рудотермічних електропечах з використанням нечітких нейромережевих інформаційних технологій». Керівник НДР проф. Михальов О.І., 2006 р.
Г009G14073, Г407G14073, Г808G14073 – «Системний аналіз і синтез шарових композицій відкритого типу з твердопаливною функціонально розподіленою на принципах самоорганізації насадкою для здійснення енергозберігаючих процесів одержання гібридних окускованих матеріалів в агрегатах безперервної дії». Комплексна робота, керівник НДР проф. Михальов О.І., 2002 – 2005 р.
Х407010002 – «Дослідження базових та вторинних матеріалів та залучення їх у виробництво з метою отримання металопродукції різного функціонального призначення», керівник НДР проф. Михальов О.І., 2004 р.
Г808F10091 – «Розробка та дослідження синергетичних моделей рудо-флюсотопаливних композитів», керівник НДР проф. Михальов О.І., 2004 р.

Студентська наука Студенти кафедри Інформаційних технологій і систем беруть участь: 
1) наукових конференціях;
2) міжнародних конференціях та проектах;
3) наукових семінарах;
4) освітніх та наукових заходах IT - Community
Гуртки

– "Олімпіадне програмування", Безуб В.М., старший викладач кафедри інформаційних технологій і систем
– "Прикладна електроніка та мехатроніка", Зимогляд А.Ю., к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій і систем
– «Сучасні інформаційні технології в промисловості і бізнесі», Гнатушенко В.В., д.т.н., проф. кафедри інформаційних технологій і систем


Додатки

st_mnb.png (st_mnb.png 604 kb)

mpm_mnb.png (mpm_mnb.png 497 kb)