Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Вибіркові дисципліни

Вибіркові дисципліни загального каталогу, які викладає кафедра Інформаційних технологій та систем для бакалаврського рівня підготовки

Основи об'єктно-орієнтованого програмування Силабус

Основи мови програмування Java Силабус

Технології обробки звукової інформації Силабус

Основи кібербезпеки Силабус

 

Вибіркові дисципліни загального каталогу, які викладає кафедра Інформаційних технологій та систем для магістерського рівня підготовки

Моделювання складних систем Силабус

Захист та безпека комп’ютерних систем Силабус

Віртуальна реальність і 3D моделювання Силабус