Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Силабуси навчальних дисциплін

Шановні студенти!

На сайті факультету ви можете ознайомитися із силабусом* будь-якої навчальної дисципліни, яку ви вивчаєте на поточному етапі навчання, або яку вам пропонують обрати  (вибіркові навчальні дисципліни) для формування індивідуальної траєкторії навчання. ПЕРЕГЛЯНУТИ СИЛАБУСИ

*Силабус (англ. Syllabus, а также course of study, program, programme, curriculum, syllabusnoun) – термін, що запозичений з англомовного освітнього середовища (дискурсу) у зв’язку із запровадженням в Україні нової процедури акредитації освітніх програм (ОП). За загальноприйнятим тлумаченням силабус - це документ, який надається студенту для того, щоб він розумів що йому будуть викладати, чого він навчиться, які правила гри (за що його будуть оцінювати, за що будуть «карати») і якщо ці елементи представлені, то назва не обов’язково має бути «силабус». До речі, будь-яких нормативних вимог (документів) з боку МОН, НАЗЯВО та інших структур щодо структури та змісту силабусів навчальних дисциплін... не існує.Вгору: Дистанційне навчання