Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Силабуси

Для перегляду переліку силабусів освітніх компонент (навчальних дисциплін) оберіть відповідну освітню програму (див. вгорі).

Всі силабуси, посилання на які розміщені на сторінці ОПП, розроблені (згідно чинного "Положення про розробку силабусу навчальної дисципліни") провідними викладачами факультету схвалені Гарантом ОП Металургія. Посилання для перегляду/завантаження силабусів надається адміністратором сторінки факультету (для студентів НФ - у порядку, що встановлений; для сторонніх осіб - з дозволу Гаранта ОП).

Силабус (англ. Syllabus, а также course of study, program, programme, curriculum, syllabusnoun) – термін, що запозичений з англомовного освітнього середовища (дискурсу) у зв’язку із запровадженням в Україні нової процедури акредитації освітніх програм (ОП). За загальноприйнятим тлумаченням силабус - це документ, який надається студенту для того, щоб він розумів що йому будуть викладати, чого він навчиться, які правила гри (за що його будуть оцінювати, за що будуть «карати») і якщо ці елементи представлені, то назва не обов’язково має бути «силабус». До речі, будь-яких нормативних вимог (документів) з боку МОН, НАЗЯВО та інших структур щодо структури та змісту силабусів навчальних дисциплін... не існує.