Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Якість освіти

Задля забезпечення ефективної реалізації освітньо-професійної програми (ОПП) Металургія та підвищення якості навчального процесу і досягнення в максимальній мірі програмних результатів навчання за названою програмою, групою забезпечення якості ОП і кафедрою відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в УДУНТ здійснюється постійний моніторинг ключових аспектів надання освітніх послуг. Моніторинг здійснюється шляхом анкетування всіх стейкхолдерів: здобувачі вищої освіти та випускники, науково-педагогічні працівники, а також роботодавці, що дозволяє групі забезпечення якості освітньої програми не тільки мати зворотній зв’язок задля подальшого вдосконалення ОПП, але й розробляти заходи з поліпшення форм та змісту навчального процесу на кафедрі та покращення взаємодії з роботодавцями регіону.

Результати моніторингу постійно обговорюються на засіданнях кафедри та засіданнях групи забезпечення якості ОПП Металургія і втілюються в конкретні дії, спрямовані на покращення якості освіти (врахування зауважень студентів та викладачів, врахування побажань роботодавців щодо змісту та якості навчання, перегляд змісту та послідовності викладання освітніх компонент ОПП тощо).

Результати моніторингу освітніх послуг, зворотній зв'язок зі студентами та випускниками факультету, а також ключові аспекти взаємодії з основними роботодавцями м. Нікополь та регіону постійно висвітлюються та обговорюються в науковій періодиці та на міжнародних конференціях з питань освіти (переглянути).