Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Accreditation

З метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Матеріалознавство” за спеціальністю 132 – Матеріалознавство з галузі знань 13 “Механічна інженерія” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в Національній металургійній академії України згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 916-л від 19.06.2019 експертна комісія Міністерства освіти і науки України в складі:

    голова комісії – Лобода Петро İванович, декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, доктор технічних наук, професор;

    член комісії – Глушкова Діана Борисівна, завідувач кафедри технології металів і матеріалознавства Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, доктор технічних наук, професор,

в період з 24 до 26 червня 2019 року розглянула надану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності державним вимогам освітньої діяльності цього навчального закладу з підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою “Матеріалознавство” зі спеціальності 132 – Матеріалознавство з галузі знань 13 “Механічна інженерія” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

 

Висновок експертної комісії. Частина 1

 

 

 

Висновок експертої комісії. Частина 2

 


Applications

opp_bakalavr_132_materialovedenie.pdf (opp_bakalavr_132_materialovedenie.pdf 7215 kb)

yakisnyy_sklad_grupa_zabezpech_tom.pdf (yakisnyy_sklad_grupa_zabezpech_tom.pdf 485 kb)