Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Сергєєв Віктор Володимирович

ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ,

РАДНИК ГОЛОВИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

ВИПУСКНИК ТЕХНОЛОПЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1971 р.)

Народився 10 березня 1950 р. у м. Дніпропе­тровськ. В металургійному інституті навчався за спе­ціальністю «Обробка металів тиском». Вищий на­вчальний заклад заклав глибокі спеціальні знання, розширив кругозір, розвинув вміння логічно мисли­ти, бажання постійно вдосконалюватися.

Працюючи на кафедрі лаборантом, брав участь в дослідних прокатках на прошивному стані «200» Ниж­ньодніпровського трубопрокатного заводу ім. К. Лібк- нехта, вивчав кінцеву різнотовщинністьтруб.

«Вальцювальникам на стані ці дослідження були, відверто кажучи, не дуже цікаві: зменшувався темп прокату, що позначалося на невиплаті премій, опла­ті праці, - згадує Віктор Володимирович. - Як заці­кавити вальцювальників? Вихід знайшли дотепний і оригінальний - залишали, нібито забувши, без на­гляду портфель. У нього робітники клали непомітно від нас оправку прошивного стану вагою кілограмів з тридцять. Ми, «згадавши» про портфель, хапали його за ручку, яка, звичайно, обривалася. Всі були задоволені: робітники тішилися над забудькувати­ми так званими вченими, а ми - отриманими резуль­татами дослідів. Тож дружба науки та виробництва міцнішала».

Диплом Віктор Сергєєв отримав з відзнакою. За направленням працював у науково-дослідному трубному інституті (всесоюзний - ВИДИ, з 1991 р. - державний - ДТІ) на посадах інженера, молодшо­го та старшого наукового співробітника, завідуючо­го лабораторією, заступника директора та з 1989 до 2005 рр. - директора інституту. У грудні 2005 р. Ука­зом Президента України був призначений заступни­ком голови Дніпропетровської облдержадміністра­ції, з 2010 р. - радник голови облдержадміністрації.

Окрема сторінка у біографії Віктора Володими­ровича - наукова діяльність. Навчався в очній аспі­рантурі ВНДТІ (1972-1974), захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економіка промис­ловості» (1975), докторську - на тему «Економіч­не обґрунтування розвитку трубної промисловості України» (2001). Авторству Віктора Володимировича належить понад 200 наукових робіт та авторських свідоцтв, в тому числі 2 монографії.

Двічі обирався депутатом Дніпропетровської об­ласної ради (1989-2007), з 2012 р. очолює Федера­цію організацій роботодавців Дніпропетровщини, почесний член ради об'єднання «Укртрубопром».

Талановитий керівник і науковець, відзначений державою: присвоєно звання «Заслужений діяч на­уки і техніки України» (2008), вручено орден «За за­слуги III ступеня» (2000).

Оптиміст, з добрим почуттям гумору, Віктор Сер­гєєв про себе говорить: «Прізвисько «Молодий», яке отримав за те, що був наймолодшим студентом в 1966 р., намагаюся нести з собою по життю, навіть на сьомому десятку не забуваю нашу комсомоль­ську молодість і гасло «Завжди!» Люблю бути в по­стійному русі: багато ходити, плавати, їздити за кер­мом автомобіля, подорожувати світом. Це, мабуть, від баскетбольного минулого».

Одружений. Дружина Наталія та донька Кате­рина також випускниці Національної металургій­ної академії України. Сподівається, що й школярка, онучка Софійка у 2021 р. теж віддасть перевагу сі­мейній альма-матер.
Вгору: Видатні випускники академії