Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Пінчук Віктор Михайлович

УКРАЇНСЬКИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ, БЛАГОДІЙНИК, ЗАСНОВНИК КОМПАНІЇ EASTONE ТА БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД ВІКТОРА ПІНЧУКА»,

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ ІІІ-ІV СКЛИКАНЬ,

КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК,

ЛАУРЕАТ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

ВИПУСКНИК ТЕХНОЛОПЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1983р.)

Все починається з дитинства, де закладається коріння, ставлення до праці, іншої людини, суспільства. Прикладом для Віктора Михай­ловича Пінчука були батьки. Михайло Аронович - металург, прокатник-листовик, мати Софія Йосипівна й нині працює професором Націо­нальної металургійної академії України. Тож свою діяльність Віктор Пінчук розпочав з інноваційних проектів, пов'язаних з металургією, а в подальшому реалізував себе як успішний підприємець і філантроп.

Народився 14 грудня 1960 р. у Києві. З дитячих років жив і зростав у Дніпропетровську, куди пе­реїхали його батьки. З відзнакою закінчив Дніпро­петровський металургійний інститут. Став інжене- ром-дослідником трубної промисловості, у 1987 р. отримав ступінь кандидата наук. У 1990 р. Віктор Пінчук заснував приватну компанію «Інтерпайп» для впровадження своїх інноваційних розробок у сфері технологи виробництва труб на металургійних підприємствах ко­лишнього СРСР.

У 2007 р. заснував корпора­цію EastOne, міжнародну інвести­ційно-консалтингову компанію, інвестиційний портфель акти­вів якої включає понад 20 бізне­сів і широкомасштабних проектів в Україні та за кордоном. У 2012 р. відкрив «Інтерпайп Сталь» - пер­ший за останні 45 років мета­лургійний завод в Україні, по­будований «з нуля». Знаковий проект об'єднує новітні техноло­гіїта 5 масштабних арт-інсталяцій всесвітньо відомого художника Олафура Еліассона, які стали час­тиною підприємства.

Віктор Пінчук двічі обирав­ся народним депутатом Верхов­ної Ради України (1998-2006). Залишив політику задля концен­трації зусиль на бізнесі та філан­тропічній діяльності. У 2006 р. створив Фонд Вікто­ра Пінчука, який визнано найбільшою благодійною організацією в Україні. Пріоритетними напрямка­ми діяльності Фонду є освіта, охорона здоров'я, під­тримка сучасного мистецтва, а також сприяння по­глибленню міжнародної інтеграції України.

Серед численних проектів - найбільша в країні стипендіальна програма «Завтра.UA», міжнародна стипендіальна програма «Всесвітні студії» для моло­дих українських фахівців, «Публічні лекції» для укра­їнських студентів за участі відомих міжнародних ді­ячів, а також створення Київської школи економіки.

Крім того, по всій Україні відкрито мережу сучас­них центрів надання допомоги новонародженим.

PinchukArtCentre - найбільша арт-інституція в Центральній і Східній Європі, яка пропонує вільний вхід і прийняла наприкінці 2014 р. понад 2,2 млн. від­відувачів. Віктор Пінчук засновував глобальну пре­мію Future Generetaion Art Prize для художників у віці до 35 років і національну Премію PinchukArtCentre для молодих українських художників. Фонд також щорічно проводить круглий стіл з питань філантро­пії та Українську ланч-конференцію в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму.

Віктор Пінчук тривалий час робить вагомий внесок у справу зміцнення зв'язків між Україною та ЄС. У 2004 р. створив Ялтинську європейську стра­тегію -YES - міжнародну незалежну організацію, що сприяє європейській та глобальній інтеграції України.

Також серед реалізованих проектів Віктора Ми­хайловича є проведення в Києві під відкритим не­бом концерту Пола Маккартні «Independence Concert», на якому були присутні 350 тис. глядачів, а 13 млн/ українців переглянули концерт по телеба­ченню; спільне зі Стівеном Спілбергом продюсування документального фільму «Назви своє ім'я» про Голокост в Україні; проекти з прав людини спільно з Джорджем Соросом; програми підтримки єврей­ських громад в Україні. Фонд Віктора Пінчука підтримує Глобальну ініціа­тиву Клінтона, освітні програми Фонду Тоні Блера та Центру Миру Переса.

Втілюються також спільні проекти з Фондом своєї дружини Олени Пінчук - «АнтиСНІД», який ре­алізує проекти з боротьби з ВІЛ/СНІДом, співпрацю­ючи, в тому числі, з Ініціативою з ВІЛ / СНІДу Фондом Вільяма Дж. Клінтона, а також СНІД Фондом Елтона Джона.

Віктор Михайлович є членом правління Інститу­ту світової економіки Петерсона, членом Міжнарод­ної Консультаційної Ради Інституту Брукінгса та чле­ном опікунської ради Музею сучасного мистецтва (МОСА, Лос-Анджелес).

За версією журналу «ТІМЕ» у 2010 р. Віктор Пін­чук увійшов до списку 100 найвпливовіших людей світу у категорії «Мислителі» в одному ряді зі Стівом Джобсом, міністром-ментором Сінгапуру Лі Кван Ю і архітектором Захою Хадід.

Віктор Пінчук разом з дружиною отримали на­городу за вагомий внесок у боротьбу зі СНІДом на дев'ятій щорічній церемонії «Погляд у майбутнє» в Нью-Йорку. Віктор Михайлович шість років по­спіль входить до рейтингу 200 найвпливовіших ко­лекціонерів світу за версією журналу «Artnews» і в 100 найвпливовіших людей у світі мистецтва за версією журналу «ArtReview».

У 2012 р. удостоєний Європейської премії Треббія у номінації «Підтримка культури і мистецтва». 3 2009 р. - почесний громадянин Києва. У 2013 р. Віктор Михайлович отримав з рук міністра культури і комунікації Франції Орелі Філіппетті відзнаку Кава­лера ордена мистецтв і літератури.

Віктор Пінчук 19 лютого 2013 р. узяв зобов'язання інвестувати половину чи більше своїх статків за жит­тя і після нього в благодійні проекти, приєднавшись до Giving Pledge (Клятва дарування) - філантропіч­ної ініціативи, заснованої Білом Гейтсом і Уорреном Баффетому 2010 р.

Удостоєний медалі митрополита Андрея Шептицького за внесок у зміцнення українсько-єврей­ських відносин і підтримку проєвропейських праг­нень України.Вгору: Видатні випускники академії