Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Коробко Віталій Григорович

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇСЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ ГУМВС УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ВИПУСКНИК ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (2004р.)

Народився 23 вересня 1975 р. у м. Дніпропет­ровськ. Трудовий шлях розпочав з 17 років, працю­вав монтажником у Дніпропетровському підприєм­стві зв'язку ЗАТ «Свемон». У1993 р. призваний долав Збройних Сил України, служив у Військово-повіт­ряних Силах України. Роботу в органах внутрішніх справ розпочав у 1998 р. на посаді міліціонера роти міліції № 2 з охорони об'єктів. Тоді ж вступив до Дні­пропетровської металургійної академії, навчався за спеціальністю «Інженер-механік».

«Вища освіта надає разом з фаховими дисциплі­нами знання з філософії, логіки, етики, - перекона­ний Віталій Григорович. - Високий кваліфікований рівень викладачів сприяли формуванню широкого світогляду».

Не обійшлося у студентські роки без курйозів. «Якось, через завантаженість на роботі, майже не вистачило часу для підготовки до екзамену, - зга­дує Віталій Коробко. - Здавши вранці чергування, у трамваї встиг прочитати кілька тем конспекту. Коли ж взяв екзаменаційний білет, питання з теми, що встиг продивитися у транспорті, повністю спів­падали! Отримав «добре». Із зрозумілих причин, на­вмисно не називаю предмет та викладача».

Після закінчення академії на посаді міліціонера за­вжди знаходив спільні теми з працівниками установ металевої галузі. Знання Віталія Коробка з металургії викликали неабияке здивування та водночас повагу.

Враховуючи ділові якості, Віталій Коробко у 2003 р. призначений на посаду командира взводу роти міліції № 2 окремого батальйону міліції охоро­ни УДСО, в січні 2006 р. вже очолював роту міліції з охорони особливо-важливих об'єктів окремого ба­тальйону міліції охорони УДСО при УМВС України в Дніпропетровській області.

Виникла гостра необхідність у згуртованості служб та підрозділів, знаходженні компромісів між різними категоріями підлеглих, прийняття правиль­ного вирішення. Саме тоді на поміч прийшли терпін­ня, уміння вбачати в людях позитивні якості та зна­ння, отримані під час навчання в НМетАУ.

З січня 2008 р. Віталій Коробко - командир окремого батальйону міліції Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в Дніпропе­тровській області. З березня 2011 р. очолює Управ­ління Державної служби охорони при ГУ МВС Украї­ни в Дніпропетровській області.

За період служби 11 разів відзначений подякою голови Дніпропетровської ОДА, 11 - подякою облас­ної ради і та 10 разів подякою Дніпропетровського міського голови за вагомий внесок у соціально-еко­номічний та соціально-культурний розвиток області. Нагороджений медалями «Знак пошани МНС Укра­їни», «За службу державі», медалями МВС Укра­їни 10 та 15 років за сумлінну службу, відзнака­ми «Обов'язок, виконаний з честю», «За мужність ДСНС України» II ступеня, наручними годинниками.

Працюючи на відповідальних посадах, Віталій Григорович постійно підвищує свій професійний рі­вень, підготував низку наукових праць.

Організація, яку очолює, активно співпрацює з громадським історико-пошуковим об'єднанням «Східний вал», що бере участь у зменшенні «темних плям» в історії регіону.

Життєве кредо Віталія Григоровича: «Честь, за­кон та правопорядок». У вільний від роботи час в по­любляє з сім'єю виїжджати на рибалку, захоплюєть­ся спортом та автомобілями.Вгору: Видатні випускники академії