Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Карпенко Віктор Михайлович

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР АГРАРНО-ВИРОБНИЧОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОЦЕНТР К»

ВИПУСКНИК МЕТАЛУРГІЙНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1974р.)

Народився 7 серпня 1951 р. у Дніпропетровську. Вищу освіту здобув у Дніпровському металургійно­му інституті за спеціальністю «Металургія чорних ме­талів», кваліфікація інженер-мєталург (1968-1974). Отримані знання допомогли реалізуватись на різних посадах на металургійних підприємствах України.

Трудовий шлях Віктор Михайлович почав на по­саді старшого інженера-технолога Дніпропетров­ського заводу металургійного обладнання та дійшов до посади начальника цеху. Упродовж 1989-1990 рр. Віктор Михайлович - начальник ділянки, завідувач відділу матеріально-технічного постачання та транс­портного обслуговування НДПКІ «Океанмаш». 31991 по 1998 рр. Віктор Карпєнко працював на Дніпропе­тровському металургійному заводі ім. Петровського, пройшовши шлях від начальника відділу обладнання до заступника директора ВАТ ДМЗ ім. Петровського з матеріально-технічного забезпечення і транспорту.

Отримавши другу вищу освіту в Дніпропетров­ському державному аграрно-економічному універ­ситеті, з грудня 2001 р. очолив сільськогосподар­ське підприємство АВ ТОВ «Агроцентр К». Віктор Карпєнко є незмінним головою союзу сільськогосподарських під­приємств Дніпропетровської об­ласті вже майже чотирнадцять років. Крім того, за його ініціативи в 2011 р. створено Дніпропетров­ську обласну організацію робото­давців агропромислового комп­лексу, яку він очолює.

Дбайливий господар, Віктор Михайлович впроваджує нові технології обробітку землі. Піклу­
ється не лише про розвиток і прибуток у власному господарстві, а й переймається проблемами всіх аграріїв. Двічі обирався депутатом Дніпропетров­ської обласної ради.

Невтомна праця, трудові здобутки та внесок Вік­тора Михайловича у розвиток агропромислового сектору Дніпропетровщини відзначені державними відзнаками та нагородами. Повний кавалер орде­нів «За заслуги». Нагороджений пам'ятною медаллю «За вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області», По­чесною грамо­тою Верховної Ради України.

Має подяку Дніпропетров­ської обласної ради за багато­річну сумлінну працю, висо­ку професійну майстерність, вагомий осо­бистий внесок у розвиток місцевого самоврядуван­ня регіону, а також відзнаку МВС України за сприян­ня органам внутрішніх справ України.

Карпєнко В.М. веде активну громадську діяль­ність. Він є членом Громадської ради при Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області.

Ще за студентських років Віктор Михайлович любив читати книги про історію України, з роками захоплення пе­реросло у колекціювання книг за цією тематикою. У вільний час від­дає перевагу рибальству, прово­дить час у колі родини.

Першу професію батька - ме­талург - обрали сини. Михайло та Олександр закінчили Національ­ну металургійну академію Украї­ни. Онук Віктор - також студент економічного факультету вишу


Вгору: Видатні випускники академії