Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Гуров Вадим Миколайович

 

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ II, III, IV СКЛИКАНЬ, ЗАСЛУЖЕНИЙ МЕТАЛУРГ УКРАЇНИ,

ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН м. КРИВИЙ РІГ

ВИПУСКНИК МЕТАЛУРГІЙНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1959р.)

Народився 22 лютого 1937 р. у м. Кри­вий Ріг. Закінчив Дніпропетровський металургій­ний інститут за спеціальністю інженер-металург. На Криворізькому державному гірничо-металургійно­му комбінаті «Криворіжсталь» (нині - ПАТ «Арселор- Міттал Кривий Ріг») з 1959 до 1994 рр. пройшов шлях сталеплавильника від підручного сталевара до на­чальника цеху. Працював помічником майстра, за­ступником начальника цеху, заступником начальни­ка комплексу лабораторій, заступником головного інженера з техніки безпеки. Потім став керівником блоку відразу двох сталеплавильних цехів - марте­нівського та конверторного, що було на той час нова­цією у світі. Завжди цікавився новими технологіями, продумував власні підходи до виробництва. Автор і співавтор 56 винаходів та 18 наукових публікацій.

На міжнародних конгресах сталеплавильників в 1992-1993 рр. Вадим Миколайович обраний голо­вою мартенівськоїсекції. Голова постійної комісії СНД з перспектив розвитку мартенівського виробництва у рамках міжнародної асоціації сталеплавильників.

Депутат Верховної Ради України II, III, IV скли­кань, заступник голови Комітету з питань базових галузей та соціально-економічного розвитку регіо­нів (1994-1998), перший заступник голови Комітету з питань промислової політики та підприємництва (2002-2005).

Вадим Гуров - ініціатор об'єднання «Криворіжсталі», завдяки чому всі виробничі потужності були консолідовані в межах єдиного гірничо-металургій­ного комплексу. Відповідний законопроект, автором якого був Вадим Миколайович, отримав підтрим­ку у Верховній Раді України. Згодом, В.М. Гуров ви­ступив з ініціативою іноземного Інвестування в ме­талургійний комплекс України з метою залучення нових технологій та світових стандартів управлін­ня виробництвом. Завдяки активній позиції Вадима Миколайовича був прийнятий Закон України «Про проведення економічного експерименту на підпри­ємствах гірничо-металургійного комплексу Украї­ни», дозволив вивести з кризи металургів. Головна ідея цього Закону - допомогти сильним підприєм­ствам, для яких були створені умови, а не пільги.

Саме Вадим Гуров ініціював у парламенті законо­проект, за яким один відсоток виручених від прода­жу «Криворіжсталі» коштів - 24 млрд грн - держав­на казна переказує в розпорядження криворізької міської громади. На меті мав хоч якось відшкодува­ти незручності, пов'язані з надмірним забруднен­ням довкілля шкідливими викидами металургійного виробництва, адже навколо Кривбасу виросло ціле покоління, якому не довелося пити воду з криниць та джерел рідної землі. Гроші йдуть на будівництво і реконструкцію водогонів.

Тісні зв'язки Вадим Гуров підтримує з рідним ви­шем, проводить конференції, виступає перед сту­дентами, допоміг кафедрі випустити посібник з ви­робництва сталі.

Дбає про молоду зміну. Зокрема, в ПАТ «Арселор-Міттал Кривий Ріг» започаткував іменну стипендію Турова для підтримки профільних училищ, Криво­різького інституту, металургійного і коксохімічного технікумів НМетАУ. Кандидатів обирають самі сту­денти. Ще 2 стипендії будуть вручатися молодим на­уковцям. У 2002 р. заснував у м. Кривий Ріг баскет­больний турнір, за почесний трофей якого - Кубок Турова - змагаються юнацькі команди.

Плідну працю шанованого і почесного металурга відзначено державою. Нагороджений двома орде­нами Трудового Червоного Прапора, повний кава­лер ордена «За заслуги». Має Почесну відзнаку Пре­зидента України (1994), почесні грамоти Верховної Ради та Кабінету Міністрів України (2003).

З дружиною Інною Леонтіївною виховали сина Андрія - випускник Національної металургійної ака­демії України та доньку Ольгу - випускниця Націо­нальної музичної академії України імені П.І. Чайков- ського, музикознавець.

Улюблений вислів Вадима Миколайовича, яким керується все життя: «Якщо бути, то бути кращим».Вгору: Видатні випускники академії