Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Вовчук Рената Юріївна

ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ «ІНСАЙТ»

ВИПУСКНИЦЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ФАКУЛЬТЕТУ (1987р.)

Народилась 22 травня 1964р. у м. Дніпропет­ровськ. Після школи у 1981р. вступила до Дніпропет­ровського металургійного інституту, здобула освіту за спеціальністю «Механізована обробка економіч­ної інформації». Закінчила навчальний заклад з від­знакою. «Теплі слова подяки адресую всім виклада­чам, - каже Рената Юріївна, - а особливо завдячую Л.М. Савчук, М.С. Кузнєцову, В.І. Гарану», Упродовж 1987-1994рр. працювала викладачем інформати­ки у Дніпропетровському механіко-металургійному технікумі.

У 1995р. Рената Вовчук закінчила школу косме­тології у Москві. У 1998р. створила навчально-кон­сультаційний центр «Інсайт», в якому готують фахів­ців з прикладної естетики. Унікальний професійний проект увібрав найкраще з класичних програм провідних вітчизняних та зарубіжних шкіл. Рената

Юріївна поставила завдання не просто випустити класного фахівця, а й людину з життєвим «стерж­нем», впевнену у собі, майстра в соціальному сен­сі. Програма навчання максимально зрозуміла для кожного учня, незалежно від віку або попереднього професійного досвіду. До 70% складають практичні заняття, у формі майстер-класів, тренінгів, які про­водять досвідчені косметологи. Отримані навички відпрацьовують у спеціально обладнаних аудиторі­ях. Відвідання фахових виставок є чудовим доповне­нням до здобутих знань.

Рената Вовчук - суддя професійного рівня, її за­прошують до складу журі конкурсів і фестивалів. Не нав'язуючи свого бачення, вміє коректно, тактовно вказати на недоліки. Вважає, що головне у її роботі - створювати добрий настрій.

За час існування в школі косметології «Інсайт» підготовлено понад 1000 фахівців. Сьогодні випус­кники працюють в кращих салонах і медичних цен­трах не лише м. Дніпропетровська та України, а й у багатьох країнах Європи: Росії, Франції, Німеччини та Австрії.Вгору: Видатні випускники академії