Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Бабюк Сергій Олексійович


 

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ТОВ«ТПК ХЕРСОНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД»

ВИПУСКНИК ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1991р.)

Народився 1 червня 1967 р. в м. Інгулець Дніпро­петровської області. Навчався у школі № 100 м. Кри­вий Ріг. У 1984 р. вступив до Дніпропетровського металургійного інституту, освіту здобув за спеціаль­ністю «Ливарне виробництво чорних металів і спла­вів». Упродовж 1985-1987 рр. служив у лавах армії СРСР, входив до групи радянських військ у Німеччи­ні. Повернувшись, продовжив навчання на другому курсі.

Знання, здобуті в інституті, успішно реалізував в подальшій роботі. За розподілом Сергія Бабю- ка направили на Херсонський комбайновий завод ім. І. Петровського майстром обрубної ділянки ли­
варного цеху. Здібного молодого спеціаліста відра­зу помітили і оцінили. Упродовж 1992-1996 рр. - на­чальник бюро технологічної підготовки. З 1997 р., коли завод реорганізовано в дочірнє підприємство «Херсонський чавуноливарний завод» відкритого акціонерного товариства «Херсонські комбайни», - начальник деревообробної ділянки. Упродовж 2000-2004 рр. - головний інженер, 2001-2013 - ди­ректор чавуноливарного заводу. З 2013 р. обіймає посаду виконавчого директора ТОВ «ТПК Херсон­ський ливарний завод». Основним видом діяльності підприємства є виробництво виливків із сірого чаву­ну для тракторного і сільськогосподарського маши­нобудування, а також виготовлення виливків з алю­мінієвих сплавів, бронзи і латуні.Вгору: Видатні випускники академії