Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Захист дисертацій

«01» жовтня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.02 відбувся успішний захист докторської дисертаційної роботидоц. каф матеріалознавства Узлова К.І. «Наукові основи формування структури, механічних та експлуатаційних властивостей залізовуглецевих сплавів залізничного призначення при зсувно-дифузійній перекристалізації».

Семінар кафедри матеріалознавства рекомендував до здачі у спеціалізовану вчену раду наступні дисертаційні роботи на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.01 - "Металознавство":

м.н.с. Гребенева А.В. "Особливості структуроутворення, фазових перетворень у високохромистих сплавах і розробка способів підвищення їх властивостей", науковий керівник д.т.н., проф. Куцова В.З

 ас. Бондарев С.В. тема "Закономірності структуроутворення в сплавах на основі системи Al-Si", науковий керівник д.т.н., проф. Мазур В.І.

26.02.2013 на спеціалізованій Раді відбувся вдалий захист дисертаційної роботи Чорноіваненко К.О. «Формування структури поверхневого композитного шару з підвищеними фізико-механічними властивостями у литих високолегованих залізних сплавах при комплексній хіміко-термічній обробці» (науковий керівник д.т.н, проф.. Губенко С.І.)на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів. 

14 червня 2011 року о 12.30 у конференц-залі НМетАУ відбувся захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 «Матеріалознавство» с.н.с. каф. матеріалознавства Котової Т.В. «Структура і властивості низьковуглецевих тонколистових сталей після деформації в субкритичному інтервалі температур» м.н.с. каф. матеріалознавства Пiдгорної К.Д. “Технологiчнi основи високоенергетичних процесiв формування композитних (Al+LiMn2O4) покриттiв катодiв електричних акумуляторiв”.Вгору: Наукова діяльність