Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Візітна картка

Кафедра матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана-Жовнира була створена в 1931 р., з 1998 р. є випускаючою по напрямку 0901 ”Інженерне металознавство”. Цей напрямоквключає підготовку студентів за спеціальностями МТЗ Металознавство (8.090104) іМЗВ "Прикладне матеріалознавство" (8.090101) . Остання спеціальність має спеціалізацію ”Менеджмент і маркетинг сучасних матеріалів і технологій ”. Зараз за спеціальностях Металознавство” і "Прикладне матеріалознавство" проходять відповідну підготовку383 студентів.У складі педагогічного колективу кафедри п’ять професорів, десять доцентів, п’ять асистентів.Науковий потенціал кафедри металознавства представлено п’ятьма докторами технічних наук і 19 кандидатами технічних наук.Навчальний процес повністю забезпечується на навчально-лабораторних площах приміщень академії, що включені до розкладу занять за фахом. За випускною кафедрою закріплені 3 аудиторії для проведення лекцій та аудиторних практичних занять, площа яких складає 190,4 кв. м.Безпосередньо кафедрі належить два комп'ютерних класи (55,5 кв. м.), в яких розташовані 14 комп'ютерів.

Вгору: Історія кафедри