Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Захист дисертації

 У 2017 р. на Вченій Раді Інституту чорної металургії відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук м.н.с. НДЛ "Ливарні конструкційні сплави" (НМетАУ) Купчинської А.О. на тему "Структуроутворення та підвищення механічних властивостей і зносостійкості заевтектичних силумінів шляхом комплексної обробки в рідкому та твердому стані". Науковий керівник професор, д.т.н. Куцова В.З.

 У 2017 р. на Вченій Раді Інституту чорної металургії відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Карповим А.В. на тему«СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ - ГАЗАРАХ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ФРОНТОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ В ИЗДЕЛИЯХ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ». Науковий керівник професор, д.т.н. Губенко С.І.

 

Інформаційні повідомлення


Кафедра матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана-Жовнира