Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

ХIX Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах сучасних викликів".

ХIX Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах сучасних викликів".

   1 грудня 2023 р. в Одеському національному економічному університеті відбулася ХIX Всеукраїнська науково-практична конференція "Покританівські читання" "Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах сучасних викликів".

   На пленарному засіданні конференції виступили з доповідями:

 "ІСТОРИЧНІ ВИКЛИКИ ПОЛІТЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ?" – д.е.н., проф., академік НАН України, директор ДУ "Інститут економіки і прогнозування НАН України", м.Київ,  В.М. Геєць;

 "НОВА ЕКОНОМІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ У ГІБРИДНОМУ ПРОСТОРІ-ЧАСІ МЕТАВСЕСВІТУ" – д.е.н., проф., академік НАН України, заступник директора ДУ "Інститут економіки і прогнозування НАН України", м.Київ,  А.А. Гриценко;

 Соціально-економічна модель України: протиріччя і потенціал повоєнного розвитку” – д.е.н., проф., член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету, м.Одеса, М.І. Звєряков;

 "КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНІСНОЇ ЗНАННЄВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ ЦІННОСТІ" – д.е.н., проф., в.о. зав. кафедри міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін Українського державного університету науки і технологій, м.Дніпро, В.М. Тарасевич;

 "а.в. Покритан про практичну функцію економічної теорії" – к.е.н., доцент, депутат Верховної Ради України 2 і 3 скликань, міністр економіки України в 1997‑1998 рр. заслужений економіст України, м.Київ, В.І. Суслов;

 "наука та високотехнологічний сектор в сучасній економіці" – д.е.н., доцент, професор кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету, м.Одеса, Л.Л. Жданова;

 "методологічні основи аналізу економічних тенденцій сучасного технологічного розвитку" – д.е.н., доцент, професор кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету, м.Одеса, А.В. Грималюк.

   На засіданні секції "Сучасна економічна теорія: пріоритетні напрямки досліджень" виступила з доповіддю:

Флексибілізація ринку праці в контексті економіки солідарності” – к.е.н., проф. кафедри міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін Українського державного університету науки і технологій, м.Дніпро, В.К. Лебедєва.

 

dsdsdsd

Інформаційні повідомлення


Кафедра міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін